Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Feiring av ny ph.d i datateknologi Foto: Hedvig Myklebust
Rektor Ole-Gunnar Søgnen, professor Lars Michael Kristensen, instituttleder Kristin Fanebust Hetland, dekan for Avdeling for ingeniør- og økonomifag Geir Anton Johansen og instituttleder Per Eilif Thorvaldsen. Foto: Hedvig Myklebust

Nytt doktorgradsstudium i datateknologi er godkjent

NOKUT har godkjent at HiB får opprette sitt andre doktorgradsstudium.

Det nye studiet er høgskolens andre doktorgradsstudium, og er delt inn i de tre temaene programvareutvikling, sensornettverk  og beregningsorientert ingeniørvitenskap.

– En ny milepæl er nådd for HiB. Dette er strategisk viktig for HiB og for den nye Høgskulen på Vestlandet, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen. Dette er et godt steg på veien mot universitetsstatus.

Fra nå av vil høgskolen ha ansvar for egne stipendiater innenfor dette fagområdet fra opptak til disputas. Tidligere har man måttet gå gjennom et universitet eller annen doktorgradsgivende institusjon for å kunne gi graden.

– Dette er et sentralt fagfelt og et strategisk viktig område å satse videre på, forteller Søgnen.

Stort behov for utdanning på høyt nivå inne feltet

– IKT er et felt som har betydning for stort sett alle deler av samfunnet vårt, forteller Lars Michael Kristensen. Kristensen har ledet arbeidsgruppen som jobber frem det nye doktorgradsstudiet.

Kristensen forteller at det er stort behov for mer kompetanse og økt forskning på dette feltet.

Økende bruk av IKT gir mange forskningsmuligheter og utfordringer. Det er derfor behov for økt kompetanse på feltet, og programmet fyller en nasjonal etterspørsel etter forskning og ph.d.-utdanning innen IKT.

– Dette gir oss slagkraft til å delta aktivt i videreutvikling av våre fagområder på viktige områder som for eksempel Industri 4.0 og teknologi i helsesektoren. Dette har vært en krevende prosess og jeg er glad for å ha så dyktige medarbeidere på lag som var nødvendig for å få dette til, sier dekan ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Geir Anton Johansen.

Vil åpne for mer tverrfaglig forskning

– Med et slikt doktorgradsprogram vil vi kunne tilby et helhetlig løp fra bachelor via master til doktorgrad. IKT er en muliggjørende teknologi, og har derfor forbindelser til mange andre fagområder på avdelingen og høgskolen, forteller Kristensen.

Med et eget doktorgradsprogram vil avdelingen også stå friere til å definere egne forskningsretninger for stipendiatprosjekt, og derfor blant annet åpne opp for økt tverrfaglig forskning.