Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
1 million

1 million til kompetansenettverk

Hordaland fylkeskommune har tildelt 1 million kroner til videreutvikling av Kompetansenettverk for miljøvennlige bygninger.

Høgskolen i Bergen er en naturlig administrator i et nettverk innenfor miljøvennlige bygninger her i Hordaland, mener prosjekt Anne Sofie Bjelland ved Institutt for byggfag.

– Vi har god kontakt med fylkeskommunen, det offentlige, bransjen og næringslivet fra før, men nå blir dette skikkelig. Det er utrolig mye spennende som skjer innenfor dette fagområdet nå, sier Bjelland.

Inge Døskeland i Hordaland fylkeskommune trakk blant annet frem prosjektets mål om å bygge bro mellom kunnskapsmiljøene ved HiB og videregående skoler i Hordaland som positivt.

Reduserer klimagassutslipp

Ett av målene er også å redusere klimagassutslipp i materialbruk, og da er bruk av trematerialer en viktig del av løsningen, ifølge Bjelland.

– Betong brukes av gammel vane mange steder der det like gjerne kunne vært brukt tre. Vi har lang tradisjon for bruk av tre i bygninger i Bergen – for eksempel Bryggen – og det er viktig at vi viser gode løsninger for det, sier hun.

Også organisasjonene Klimapartner Hordaland og HOG Energi mottok midler. Hordaland fylkeskommune hadde i alt 2,6 millioner kroner i potten til utviklingsprosjekter i krysningspunktet mellom økonomisk utvikling og klimautfordringer. Pengene skal stimulere til utvikling av klimavennlige produkter og nettverk.

– Grunnen til at vi har valgt å støtte disse prosjektene, er fordi vi har tro på deres gjennomføringsevne, sa fylkesordfører Tom-Christer Nielsen under dagens pressekonferanse.

Flere midler

Det er flere FoU-prosjekter ved høgskolen som har mottatt penger i det siste. Her er noen eksempler:

  • SIU har gitt 800.000 kroner til et utdanningssamarbeid med Kina innenfor partnerskapsprogrammet UTFORSK. Utdanningssamarbeidet er tilknyttet forskningsprogrammet Barnehagen som danningsarena, der man skal utvikle utdanningssamarbeid på bachelor- og masternivå. Samarbeidet innebærer bl.a. utveksling begge veier.
  • Professor Dhayalan Velauthapillai mottok 1,2 millioner kroner fra SIUs INCP-program for perioden 2015-2017. Midlene skal blant annet brukes til forsker- og studentmobilitet med samarbeidspartner Coimbatore Institute of Technology (CIT) i India.
  • Forskningsrådet har gitt 1 million kroner i støtte til Global Subsea University Alliance project, som er tilknyttet klyngen NCE Subsea. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og The Global Subsea University Alliance med universitetene i Rio, Houston, Aberdeen, Singapore og Perth.

Fotograf: Kenneth Nodeland.