Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Prosjektleder Ilker Meric Foto: Hedvig Myklebust
Prosjektleder og forsker Ilker Meric skal bygge opp kompetanse om partikkelterapi ved Høgskolen de neste årene. Foto: Hedvig Myklebust

Satser på partikkelterapi i Bergen

HiB har fått 12 millioner til å utvikle en proton-CT som skal brukes i kreftbehandling.

Ved hjelp av tomografiske metoder skal forskerne øke presisjonen og dermed effekten av behandling av kreft med protonstråling.

Partikkelterapi er en behandlingsmetode der protoner eller karbon ioner brukes for å bekjempe svulster og er et alternativ til stråleterapi.

I dag sender man pasienter til utlandet for behandling dersom partikkelterapi er det beste behandlingsalternativet. 

Det planlegges flere anlegg for protonterapi i Norge de neste årene, og det er et langsiktig mål at partikkelterapi skal inn som en del av kreftbehandlingstilbudet i Norge.

Skal bygge opp kompetanse

– Før partikkelterapisentrene kommer på plass skal vi bruke krefter på å bygge opp kompetanse. Det er svært få som har kompetanse i partikkelterapi i Norge, forteller forsker og prosjektleder Ilker Meric.

Høgskolen i Bergen har fått 12 millioner fra Bergens forskningsstiftelse. Det er første gang høgskolen får midler fra Bergen Forskningsstiftelse.

Midlene skal brukes til å utvikle en proton-CT som skal benyttes i forbindelse med doseplanlegging og behandling med protonterapi.

– Målet er å utvikle en proton-CT som bruker proton-kilde istedenfor røntgenkilde, forteller Meric.

Prosjektet skal også bidra til undervisning og kompetansebygging i fagmiljøet. Det planlegges seminarrekker, undervisning og kurs for studenter og ansatte. Planen er å øke kompetansen innen partikkelterapi i hele regionen.

Partikkelterapisenter til Bergen

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.

– Ved å satse tid og ressurser inn i et regionalt samarbeid kan man utvikle partikkelterapifeltet videre, forteller prosjektleder ved Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssykehus Odd Harald Odland.

Samlet har de tre institusjonene fått om lag 50 millioner kroner i støtte over 5 år. Dette bidrar til fem doktorgradsstillinger, tre postdoktor stillinger samt innkjøp av utstyr og tjenester.

– Det er en betydelig satsing på partikkelterapi som foregår i Bergen nå, og vi har en forventing om at dette kan føre til etablering av et partikkelterapisenter i Bergen på sikt, forteller dekan ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Geir Anton Johansen.