Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Forsking ved Avdeling for lærarutdanning

Avdeling for lærarutdanning forskar på skule og barnehage. To av dei strategiske forskingsprogramma til høgskulen ligg ved avdelinga:

Forskinga er i hovudsak koordinert av dei to sentra som er knytt til avdelinga.

Doktorgrad

Avdelinga har ansvaret for doktorgraden "Studier av danning og didaktiske praksiser". To faglege profiler ligg til grunn for graden: utdanningsforsking og kunstfag.

Studiet skal utforske og fornye vitskapelege metodar og modellar, og på den måten utvikle lærarens profesjonalitet i møte med barn og unge.