Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Eksamensforestilling Descartes

Ny bachelor i drama

Høsten 2016 starter høgskolen opp et nytt bachelorstudium i drama og anvendt teater.

Seksjonsleder Katrine Heggstad ved dramaseksjonen er veldig glad for vedtaket.

– Dette har vi jobbet for i mange år, sier hun.

Unikt studieløp

– Man kan ta bachelorstudium i drama/teater i Volda, i Oslo i Tromsø og i Trondheim, og Universitetet i Agder tilbyr faglærerutdanning i teater, forteller Heggstad. Men det er unikt her ved HiB at man i den nye bachelorutdanningen kan ta en dramapedagogisk utdanning der profesjonsfaget inngår som del av graden.

Høgskolen har tilbudt masterstudium i dramapedagogikk de siste 12 årene, men etter reformen for grunnskolelærerutdanningen ble innført i 2010/2011 har studenter ved lærerutdanningen bare kunnet velge 30 studiepoeng i drama, og dermed ikke kvalifisere seg til videre masterstudier i drama og anvendt teater.

– Derfor har vi ikke hatt noe rekrutteringsgrunnlag blant våre egne studenter som tar profesjonsutdanningen til læreryrket, forklarer Heggstad.

Dramafag siden 1971

Heggstad forteller at høgskolen har tilbudt årsenhet i drama helt tilbake til 1971. Senere, i 1991/92 kunne man ta storfag i drama som ga 60 studiepoeng, og i 2000 fikk vi hovedfag i dramapedagogikk ved høgskolen. I 2003 ble mastergradsstudiet etablert.

– Det har vært jobbet lenge i seksjonen med å få etablert denne bachelorgraden, og vi er veldig glade for å kunne sette i gang fra høsten 2016, sier Heggstad.

Rundt 20 studenter

Det første kullet vil sannsynligvis bestå av rundt 20 studenter. Heggstad mener dette er et passe antall studenter for et studium som dette.

– Vi skal drive mye av undervisningen «ute på gulvet», og det er en fordel at vi ikke er for mange i en dramaklasse når vi skal bli godt kjent med hverandre og ha undervisning med en del workshop og praksis i dramafaget.

Heggstad jobber selv en del mot internasjonale studenter, og med å legge til rette for utveksling for studentene.

Studentene må ha 60 studiepoeng (normalt et år med fulltidsstudier) før de kan få reise på utveksling. Høgskolen har samarbeid med både Kina, Australia, Canada og flere land i Europa innen dramafaget, så her er det gode muligheter for et år utenlands i løpet av de tre årene på bachelor.

Styret vil satse på kunstfagene

I høgskolestyrets vurdering for å etablere det nye bachelorstudiet står det blant annet følgende:

«Høgskolen har et sterkt dramamiljø med et internasjonalt nettverk, et anerkjent masterprogram i dramapedagogikk og anvendt teater og fasiliteter for dramafaget.

Fagmiljøet inngår i avdelingens forskermiljø og i ph.d.-programmet ved avdelingen.Høgskolens strategiske plan legger opp til en prioritering av master- og ph.d.-nivået når det kommer til utvikling av studieporteføljen. Ny forskrift for rammeplan for grunnskolelærerutdanningen har imidlertid fått utilsiktede konsekvenser forhøgskolen og det kunstfaglige miljøet.

Høgskolen har et masterstudium som mangler intern rekrutteringsvei og det er grunn til å tro at uten et slikt løp vil det være vanskelig å opprettholde mastergradstilbudet.

Etablering av et bachelorstudium i drama og anvendt teater vil således være et ledd i satsningen på kunstfagene som strategisk plan legger opp til.»