Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Øving på fiolin

Musikkseksjonen

Musikklinja ved Bergen Lærerskole, no Griegakademiet, seksjon for musikk ved Høgskolen i Bergen, var den første i sitt slag i Norge då ho vart etablert av Gunnar Sævig og Ivar Benum hausten 1958.

Musikklinja vart ein milestolpe innan det musikkpedagogiske arbeidet ved lærarutdanningane i Norge. Ho er framleis attraktiv og aktuell for studentar, som får den unike kombinasjonen av lærarutdanning og musikkfordjuping i løpet av eit 4-årig studieforløp.

Vi tilbyr også mastergrad i musikkpedagogikk.

Musikkseksjonen har også ansvaret for Jentekoret ved Høgskolen i Bergen.

Summer School 2016

I juni 2016 er vi vertskap for Grieg Research School: Beyond Communication? Musical Challenges in a Transforming Society.

Til infomasjon på engelsk om sommerskolen.