Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Elev som skriver. Foto: Siv B. Systad

Norskseksjonen

Norskfaget er eit danningsfag. Kunst, kultur, og kommunikasjon er viktige dimensjonar ved faget. Dette inneber at kunnskap om språk og tekst og dugleik i tekstproduksjon, teksttolking og tekstformidling har ein sentral plass i faget.

I norskfaget arbeider ein med både munnlege, skriftlege og visuelle tekstar i ulike sjangrar og medium.

Det er eit særtrekk ved faget at ein gjennom praktisk språkarbeid og teoretisk refleksjon både vinn kunnskap om språk og tekst, og utviklar seg som språkbrukar.