Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

God fremdrift på utviklingen av det nye PhD programmet

Mohnsenteret er faglig koordinator for arbeidet med å etablere et doktorgradsprogram innen «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling» ved Høgskulen på Vestlandet. Arbeidet med søknaden er i god fremdrift, og antall stipendiater tilknyttet satsingen vokser.

Selv om søknaden om akkreditering av phd-programmet fortsatt ikke er sendt, er det allerede seks stipendiater som er i gang med et phd-løp som en del av satsingen. To ny stillinger er under utlysning.

"Jeg er veldig godt fornøyd med fremdriften i utviklingen av det nye PhD-programmet", sier prosjektleder og professor Arnt Fløysand. 

Et ph.d.-program for hele Høgskulen på Vestlandet

Selv om Mohnsenteret koordinerer arbeidet med phd-programmet, er miljøer fra ulike fakultet og nærregioner svært sentrale i utviklingen. Dette er et forskningsprogram som utforsker hvordan verdiskaping og samfunnsutvikling kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og videreføring av velferdssamfunnet. Programmets utgangspunkt er en helhetlig forståelse av innovasjon der praksis, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse.

«En fordel med det nylig gjennomførte fusjonen er at vi får tilgang på sterke fagmiljø som bidrar til å styrke phd-programmet, og som komplimenterer innovasjonsforskningsmiljøet med base på Mohnsenteret», sier Fløysand

Første ph.d.-student med bakgrunn fra eget masterprogram

Våren 2017 begynte Kaya Færøvik som stipendiat ved Mohnsenteret. Hun ble med dette den første stipendiaten med bakgrunn fra vår egen master i innovasjon og entreprenørskap. Siden 2014 har Færøvik jobbet som ingeniør innen oljeservice, før hun i 2017 vendte tilbake til høgskolen. Phd-prosjektet vil omhandle drivere og utfordringer for omstilling og fornyelse av bedrifter som jobber i energiindustrien. 

To nye stipendiatstillinger

Som en del av programmet er det nå under utlysning  to nye stipendiatstillinger med søknadsfrist 15 august. Programmet søker etter kandidater som ønsker å forstå og påvirke innovasjonsprosesser innenfor privat, offentlig eller frivillig sektor. Relevante tema kan eksempelvis være: 

  • Entreprenørskap og utvikling av nye forretningsmodeller
  • Teknologiutvikling og innovasjon
  • Næringsomstilling, digitalisering og grønt skifte
  • Nye innovative organisasjonsformer innenfor helse-, utdanning- eller kultursektoren
  • Sosialt entreprenørskap innenfor frivillig sektor

Søkere må ha en mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap eller tilsvarende utdanning med relevans for det utlyste fagområdet. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent seinest innen 4 uker etter søknadsfristen.

Se finn.no for ytterligere informasjon.