Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Undervise om innovasjon og regional utvikling

Kunnskapen som utvikles gjennom Mohnsenterets forskning og tilretteleggingsaktivitet brukes aktivt i vår undervisning om innovasjon og regional utvikling.

Vi har en viktig rolle i gjennomføringen av de to masterprogrammene Innovasjon og entreprenørskap, realfaglig retning og Innovasjon og ledelse, samfunnsfaglig retning. Førstnevnte masterprogram gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL er hovedansvarlig for begge masterprogrammene.

Masterprogrammene retter seg inn mot henholdsvis studenter med realfaglig bakgrunn og kandidater med økonomisk/samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Gjennom de toårige masterprogrammene oppnår studentene kunnskap og kompetanse om en rekke områder som er sentrale i innovasjons- og utviklingsaktiviteter på Vestlandet. Gjennom forskningsbasert undervisning får studentene bred teoretisk og empirisk innsikt i innovasjons-, ledelses- og entreprenørskapsprosesser. Studentene får i tillegg både regional og internasjonal praksiserfaring gjennom utplassering i bedrifter i Vestlandsregionen og gjennom utplassering i oppstartsbedrifter i Houston i regi av Gründerskolen.

Høsten 2016 ble det tatt opp 50 studenter på de to masterprogrammene. Studentene er viktige ressurser i Mohnsenterets forskningsaktivitet, der vi blant annet involverer studentene i pågående forskningsprosjekter.

Mohnsenteret bidrar også med fagkompetanse innenfor innovasjon, entreprenørskap og regional utvikling inn mot andre undervisningstilbud ved Høgskulen på Vestlandet. Vi er også faglig koordinator for utvikling av et nytt PhD-program ved Høgskolen på Vestlandet med arbeidstittelen «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Flere fagmiljøer og campuser ved HVL jobber sammen om å utvikle denne satsingen, og målet er å søke NOKUT om akkreditering i 2017/2018.