Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Barn som klatrer i trær

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Høgskolen i Bergen er vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret ble etablert høsten 2013 av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap.

Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret bistå barnehager, skoler, helsestasjoner og skolehelsetjenesten samt universitet og høgskoler i å iverksette den nasjonale helse- og utdanningspolitikken.

Senteret er ett av ti nasjonale sentre under Kunnskapsdepartementet som alle har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Styrking av fagene mat og helse og kroppsøving og arbeidet med mat og måltid og fysisk aktivitet i barnehager og skoler er viktige satsingsområder.
Senteret bidrar til nettverksbygging og samarbeid på tvers av fag og utdanninger, samt brobygging mellom sektorene.

Senteret har som sitt viktigste arbeidsområde å utvikle og formidle kunnskaps- og erfaringsbasert støtte- og veiledningsmateriell, samt formidle eksempler fra god praksis til målgruppene på senterets hjemmeside mhfa.no.

Mer informasjon på egne nettsider

Mer informasjon om senteret finner du på senterets egne nettsider

Logo