Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nøkkeltal

Høgskolen i Bergen har om lag 7700 studentar og 800 tilsette.

Studentar i 2015

 • 9022 studentar totalt (eigenfinansierte og betalingsstudentar)
 • 7715 eigenfinansierte

Utvekslingsstudentar i 2015

 • 110 innkomne studentar 
 • 240 utreisande studentar

Uteksaminerte kandidatar i 2015

 • 3241 uteksaminerte kandidatar
 • 1688 gradsgjevande vitnemål 
 • Gradsgjevande vitnemål innan helse- og sosialfag: 503
 • Gradsgjevande vitnemål innan Teknologiske og økonomiske fag: 592
 • Gradsgjevande vitnemål innan Lærarutdanning: 589

Stillingar i 2015

 • 836 årsverk
 • 934 tilsette

Vitskapleg publisering i 2015

 • Publikasjonspoeng: 259 (mellombels)

Årsrekneskap 2015

 • Inntekter: 1 073 415
 • Driftskostnader: 1 087 568
 • Ekstern omsetting: 109 518

Fleire nøkkeltal for våre campusar