Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Tilgjengelighet på campus

Campus Kronstad ble tatt i bruk i 2014, og det er god tilgjengelighet til alle deler av bygget for alle med nedsatt funksjonsevne.

Bygg for alle har vurdert og beskrevet byningsmassen på Kronstad.

Se den detaljerte gjennomgangen av Campus Kronstad, rom for rom.

Tilkomst

Fra bybaneholdeplassen i Inndalsveien er det trinnfritt og naturlige ledelinjer til hovedinngangen og til studenthus og idrettsbygg. 

Det er tre HC-parkeringsplasser ved hovedinngangen, to ved inngangen til Avdeling for ingeniør- og økonomifag og to ved Avdeling for helse- og sosialfag, to ved inngang til idrettsbygget og 6 i parkeringskjelleren. De sistnevnte har mål 3,8x4,8 meter. Les mer om parkering.

Se også: Slik kommer du deg til campus.

Bygningsmasse

Det er resepsjon like innenfor hovedinngangen. Hovedkorridoren i første etasje har taktil og visuell ledelinje i gulvet med markering av innganger til trapper og heiser.

Det er god tilgjengelighet til alle deler av bygget for alle med nedsatt funksjonsevne. Heisene har talesyntese, og det er flere HC-toaletter i hver etasje. Det er også flere stellerom og hvilerom på campus.

De tre strørste auditoriene har inngang fra to etasjer og mulighet for at tilhørere med nedsatt bevegelsesevne kan velge å plassere seg foran eller bak i auditoriet. Det største auditoriet (Mimes brønn) har teleslynge, mens de andre auditoriene har FM-anlegg. Se hvilke rom som har FM-sender.

Beskrivelse av utvalgte rom.

Alle fellesarealer er samlet på de to nederste planene. Bibliotek, kantine, studenthus og idrettsbygg ligger i fire gamle verkstedshaller som er integrert i bygningsmassen.

Idrettsbygget

Bygget har to trinnfrie innganger og en forbindelse til hovedbygget i 2. etasje via innebygget bro.

I første etasje er det idrettshaller, styrkerom, dansesal, opptreningsrom, klatrevegg og garderober. Treningsrom og garderober er tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne. Garderobene har HC-WC og skap i lav høyde. I 2. etasje er det kontorer for ansatte samt møterom og seminarrom. Heisen har talesyntese.

Studenthuset

Den tidligere verkstedshallen har inngang i første etasje og i tillegg forbindelse til hovedbygget fra andre etasje via en innebygget bro.

Studenthuset har studentkro og kontorer i første etasje, og kontorer og møterom i andre etasje. Bygget har heis med talesyntese og HC-WC i første etasje.