Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Om senteret

Senter for kunnskapsbasert praksis driver forskning og utdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen.

Vi forsker på problemstillinger knyttet til diabetes, par- og familieforskning, fysioterapi, utdanningsforskning innen kunnskapsbasert praksis og modeller for implementering av kunnskapsbasert praksis i institusjoner.

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte beste tilgjengelige kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten er målet å bedre kvaliteten på tjenestene.

Hvorfor jobbe kunnskapsbasert?

Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til ny kunnskap og kritisk vurdere informasjon. Ved siden av å drive forskning er derfor utdanning en viktig del av vår virksomhet. 

Vi tilbyr: