Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nytt fra senteret

kjemi400px.jpg

Det er estimert at opp mot 85 prosent av all medisinsk forskning er bortkasta fordi det blir stilt feil spørsmål, forskingsdesignet er dårleg, resultata blir ikkje publisert eller rapporteringa er ufullstendig. Kva gjer forskingsfonda for å førebygge at slikt skjer?

ebrnetwork400.jpg

Professor Hans Lund har fått publisert en artikkel om kunnskapsbasert praksis i det anerkjente The BMJ. Tidsskriftet er ranket som nummer fire blant medisinske tidsskrifter.

Marjolein Iversen

Marjolein Iversen skal vikariere som senterleder ved Senter for kunnskapsbasert praksis og tiltrer i vervet som prodekan for forskning ved Avdeling for helse- og sosialfag fra 1. september.

Hilde på ADA side.jpg

Diabetesfotsår er smertefulle, tar lang tid å hele og kan i verste fall føre til amputasjon. Hilde Smith-Strøm forsker på om telemedisinske verktøy gjør pasientene mer fornøyd med behandlingen.

Beate420.jpg

Sykepleiere som har testet bruk av MMS og interaktiv sårjournal i oppfølging av diabetesfotsår er overveldende positive, viser ny forskning ved HiB.

katrineoggrete_sidebilde.jpg

Klarer helsepersonell som tar videreutdanning eller mastergrad kunnskapsbasert praksis å snu en institusjon som er fastlåst i gamle mønstre og utdaterte prosedyrer?

Professor Frode Thuen

Professor Frode Thuen blir tildelt Foreningen 2 Foreldre sin hederspris 2016. Han får prisen for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd.

birgitteogfrode2.jpg

Senter for omsorgsforskning vest og Senter for kunnskapsbasert praksis er tildelt nær 28 millionar kroner frå Norges Forskningsråd til to store forskingsprosjekt som skal komme norske sjukeheimar til gode.

Birgitte Graverholt

Birgitte Graverholt er tildelt det prestisjefylte stipendet Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice.

Kronstadplass (HiB)

Universitetet i Oslo og samarbeidspartnarane har fått midlar av Norges Forskningsråd til å starte ein ny forskarskule for helse og omsorg i kommunehelsetenesta. Avdeling for helse- og sosialfag ved HiB er ein av partnarane.

konferanse_sidebilde.jpg

I alt 30 forskere fra Norge, Sverige, Danmark og Island deltok på konferansen som ble arrangert av forskningsgruppen Diabest. De årlige diabeteskonferansene har ført til flere samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene.

Nordic Conference_Montori_235.jpg

– Dette var et godt valg av tema for konferansen, sa professor og sykehusdirektør ved Haukeland Universitetssykehus, Stener Kvinnsland. Han innledet den Nordiske konferansen om kunnskapsbasert praksis tirsdag denne uken.

Deltakerne på oppstartsmøtet for nettverk for kunnskapsbasert forskning. Bakerste rad (fra venstre): Karen Robinson, Birgitte Espehaug, Kjetil Gundro Brurberg, Hans Lund, Marlies Leenaars, Iain Chalmers, Thea Marie Drachen. Middle row: Robin Christensen, Hanna Nykvist, Monica Wammen Nortvedt, Gro Jamtvedt, Mona Nasser. Front row: Matt Westmore, Carsten Juhl, Majbritt Ursula Johansen, Maureen Dobbins, Donna Ciliska, Klara Brunnhuber. Ikke på bildet: Mette Brandt Eriksen, Paul Glasziou, Malcolm Macleod  Fotograf: Emily Bell

Klinisk forskning som ikke bygger på systematiske gjennomganger av tidligere forskning kan være unødvendig, og i verste fall dødelig. Dette vil et nytt nettverk ved Høgskolen i Bergen jobbe mot.

Viser 20 av 21 Vis flere