Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon

Årsmelding for SEKKK 2015

2015 markerer på ulike vis eit epokeskifte i verksemda til senteret. Hausten starta det nye doktorgradsprogrammet Studiar av danning og didaktiske praksisar og forskingsprogrammet Kunstfagdidaktikk blei avslutta som strategisk satsing. 

Sjå heile saka

Nina Goga er blitt professor

Nina Goga ble nylig tildelt opprykk til professor i barne- og ungdomslitteratur.

 

 

Høg aktivitet i norske kulturhus

Ifølgje Aftenposten er det bygd 60 nye kulturhus dei siste ti åra. Kritikarane meiner mange kulturhus står tomme og få har råd til å fylle husa med kultur. Rapporten «Arena, kunst og sted – Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav» viser derimot at det skjer mykje aktivitet lokalt.

Sjå heile saka

Kva skjer på senteret

Møt Magne Raundalen og Vincent Mrimba

06.04 onsdag 06.04 - onsdag 06.04 | Mimes Brønn

Forskning i fyr og flamme

02.06 torsdag 02.06 - torsdag 02.06 | Campus Kronstad, Fyrrommet

Grieg Research School - Summer School 2016

07.06 tirsdag 07.06 - fredag 10.06 | Campus Kronstad, Bergen

Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies

21.09 onsdag 21.09 - torsdag 22.09 | Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Sjå heile oversikta

Nytt frå senteret

Boken Natur og danning presenterer ny forskning som belyser forhold mellom natur og danning generelt, hvilken rolle begrepene har i utdanning av barnehage- og grunnskolelærere og hvordan disse virker i profesjonsutøvelse. Førstelektor Bjørg Oddrun Hallås (HiB) og førsteamanuensis Gunnar Karlsen (UiB) har vært redaktører.

Sjå heile oversikta