Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Forskingsformidling

Forskarar ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) publiserer i norske og internasjonale tidsskrifter. Forskinga ved senteret blir registrert i forskingsdatabasen Cristin.

Senteret legg også vekt på anna utadretta formidling i form av seminar, kurs og konferansar.

Konferansar, kurs og seminar – 2018

 
Sjå tidlegare og komande arrangement her.

 

 

Fagbøker, monografiar, antologiar og rapportar 

Bergen Open Research Archive (BORA)

BORA-HiB er eit institusjonelt arkiv som inneheld forskingspublikasjonar frå Høgskolen i Bergen. Her finn du fulltekst av fagfellevurderte artiklar, avhandlingar, masteroppgåver og anna materiale.

Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon har som mål å gjere forskinga vår mest mogleg tilgjengeleg, og samarbeider difor med BORA.