Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Barnespråk

Forskargruppa arbeider med å skaffe fram kunnskap om barns språkutvikling i barnehagen, med særleg vekt på to- og fleirspråkleg utvikling og på møte mellom språk og dialektar i barnehagen.

Denne prosessen vil gje barnehagefeltet ny kunnskap om språklege praksismønster i dei moderne barnehagane, kva for språklege utfordringar ein kan møte der og korleis ein kan arbeide for å få auka kunnskap om desse språkmiljøa.

Pågåande forskingsprosjekt: