Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Ute på havet, to holmer med trær på, blå himmel og tuppen på en oransje kajakk helt nederst i bildet.
Foto: Torbjørn Lundhaug

Idretts- og helsepsykologi

Forskergruppen i Idretts- og helsepsykologi er en nyetablert forskergruppe som prioriterer  anvendt og  relevant forskning som særlig er rettet mot unge som går på skole eller er under utdanning. Gruppen har også forskningsaktivitet om arbeid, helse og sykefravær som er relevant for lærerstudenter, ansatte og ledere i skole og barnehage.  

Aktuelle forskningsområder

  • Læring, helse og trivsel blant studenter
  • Stress, mestring, kognitiv kapasitet/prestasjon og bruk av kognitive teknikker for å fremme læring, idrettsprestasjon og skoleprestasjon
  • Undersøkelse av risikofaktorer og beskyttende faktorer, samt utvikling og evaluering av ulike tiltak/undervisningsmetoder med fysisk aktivitet/trening/idrett/kroppsøving
  • Mestring og forventning til arbeid, helse og uhelse
  • Forskning på og for lærerprofesjonene, inkludert ansatte i barnehager. Dette er tradisjonelle kvinnearbeidsplasser med mye helseplager og høyt sykefravær. Forskning og undervisning rettet mot denne gruppen antas å kunne bidra til å forebygge og redusere risikoen for langvarig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

 

Pågående forskningsprosjekter

 

 

 

 

 

Les mer om

 

Forskningsdatabasen Cristin

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY