Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Language Education and Teacher Training

Forskargruppa Language Education & Teacher Training (LETT) held til ved Engelskseksjonen ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Forskargruppa sitt hovudmål er å undersøkje sentrale problemstillingar i språkopplæring og lærarutdanning på ein systematisk måte, og forskargruppa fokuserer særleg på problemstillingar som har lokal, nasjonal og internasjonal relevans.

Vi forskar på engelskopplæring i grunnskulen (og spesielt på til dømes lese- og skrivedugleikar, utvikling av digitale verktøy og ressursar for bruk i klasserommet) og på lærarutdanning (inkludert videreutdanning).

Forskninga som vert produsert av LETT, genererer ikkje berre kunnskap som bidreg til språklæring som fagområde, men og kunnskap som tek sikte på å forbetre profesjonspraksisar i lærar- og grunnskuleutdanning i Noreg.

Pågåande forskingsprosjekt

 

 

Forskingsdatabasen Cristin

Les meir om forskargruppa her.