Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Tre barn spiller rollespill.
Foto: Stig Brøndbo, UiT.

Lek, spill og deltakende læring

Forskergruppen Lek, spill og deltakende læring er en tverrfaglig sammensatt gruppe innen barnehagelærer og lærerutdanning. Hovedformålet er å utvikle forskningssamarbeid og forskningskompetanse innrettet mot praksisfelt og lærerutdanninger med tanke på å utvikle mer varierte elev- og studentaktiviserende læringsformer. Forskergruppen dekker flere og ulike forskningsprosjekt, og flere av gruppens medlemmer deltar også i prosjekt med forskere utenfor høgskolen. Det arbeides også med internasjonalt samarbeid, i første omgang med Shanghai Theatre Academy (Kina), Stockholms universitet (Sverige) og amerikanske universiteter (matematikk og drama).

Noen tema for forskningsarbeidet i forskergruppen er:

  • Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama

  • Lek, dialog og dialektskifte

  • Utvikling av spillkompetanse hos barn og unge

  • Endring av kommunikasjonsmønster i realfagsundervisning

  • Deltakende teater

  • Kreative undervisningsformer

  • Fysisk aktivitet i undervisning

  • Migrasjon og teater


Forskergruppen arbeider på flere plan. Basis for vårt samarbeid er å styrke kvaliteten innen Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) med tanke på erfaringsdeling, forskningsdesign og kritisk konstruktivt samarbeid i ulike faser av forskningsprosjekt og kunstneriske utviklingsarbeid (KU).

Pågående forskningsprosjekter

 

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskergruppen her.

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY