Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Lek, spill og deltakende læring

Forskergruppen Lek, spill og deltakende læring er en tverrfaglig sammensatt gruppe innen barnehagelærer og lærerutdanning. Hovedformålet er å utvikle forskningssamarbeid og forskningskompetanse innrettet mot praksisfelt og lærerutdanninger med tanke på å utvikle mer varierte elev- og studentaktiviserende læringsformer. Forskergruppen dekker flere og ulike forskningsprosjekt, og flere av gruppens medlemmer deltar også i prosjekt med forskere utenfor høgskolen. Det arbeides også med internasjonalt samarbeid, i første omgang med Stockholms universitet og amerikanske universiteter (matematikk og drama).

Noen tema for forskningsarbeidet i forskergruppen er:

  • Lek, dialog og dialektskifte

  • Endring av kommunikasjonsmønster i realfagsundervisning

  • Deltakende teater

  • Kreative undervisningsformer

  • Fysisk aktivitet i undervisning

  • Migrasjon og teater

  • Utvikling av spillkompetanse hos barn og unge


Forskergruppen arbeider på flere plan. Basis for vårt samarbeid er å styrke kvaliteten innen Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) med tanke på erfaringsdeling, forskningsdesign og kritisk konstruktivt samarbeid i ulike faser av forskningsprosjekt og kunstneriske utviklingsarbeid (KU).

Pågående forskningsprosjekter