Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Litteraturdidaktikk

Litteraturdidaktikk er en forskergruppe med utspring i norskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning ved Høyskolen i Bergen (fra 1.1.2017 Høgskulen på Vestlandet). Gruppens formål er å forske på litteratur og litteraturundervisning i skolen.

Forskningsfeltet litteraturdidaktikk er bestemt av det kunstteoretiske faget litteraturvitenskap på den ene siden og den praktisk-teoretiske norskfagsdidaktikken på den andre, og opererer i skjæringspunktet mellom disse.

Litteraturdidaktisk forskning er opptatt av litteraturundervisningens hva, hvorfor og hvordan. Dets objekter er på den ene siden litterære artefakter, vidt forstått, og inkluderer så vel skrevet som talt litteratur, samt litteratur som tar i bruk andre semiotiske ressurser i kombinasjon med verbalspråk (multimodale tekster). Det inkluderer kulturens oppvurderte litterære former, både fiksjonstekster og saksorienterte tekster, men også tekster som er skrevet med et mer formelt eller praktisk formål. På den andre siden forsker litteraturdidaktikken også på materiale som er knyttet til elevene eller studentenes arbeid med disse litterære artefakter.

Gjesteforedrag 22.5.

Forskergruppen har invitert Kjersti Solbu og Jon Hove (begge Fyllingsdalen videregående skole) til å holde et foredrag om bruk av samtidspoesi i undervisningen. De er aktuelle med en ny bok om emnet. Foredraget er undervisningsnært og gir mange gode tanker om å lese tekster for elever og ikke minst om å modellere lesing av disse tekstene.

  • Foredraget holdes mandag 22. mai klokken 12.15–13.15 rom D121.

 

Pågående forskningsprosjekter

 

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskningsgruppen i Cristin