Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Bildet viser et gammelt ark med håndskrevet skrift i sort blekk, oppå er det tre bilder fra nåtiden som viser eksempler på skilt som har en ganske spesiell bruk av skriftspråket.

Språk og samfunn

Medlemmenes forskning spenner fra datalingvistikk via barns språkutvikling og norske talemål til norrøn filologi. Det som er felles, er interesse for hvordan språk, til ulike tider og på ulik måte, blir brukt i det samfunnet som omgir de språklige praksiser. Til sammen har de åtte medlemmene bidratt med svært mange publikasjoner til ulike forskningsfelt, og vi deltar regelmessig på nasjonale og internasjonale konferanser.

 

Pågående forskningsprosjekter:

Lesing og skriving i middelalderen

Språkleg praksis i ein fleirkulturell barnehage

Norsk språkhistorie

 

Nyhetsoppslag

Nye runefunn på Finnesloftet (8.1.2018, Hordaland).

Videoinnslag med runolog Kristel Zilmer: Nye runefunn på Finnesloftet (8.1.2018, Hordaland):