Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Tolk og tolkeutdanning

Forskergruppens overordnede mål er å undersøke tolkeutdanningens muligheter, og de ulike oppgavene og prosessene som opptrer i en tolkesituasjon.

Tolkeprofesjonen er en ung profesjon og samfunnet har behov for mer kunnskap om denne samtidig som vi trenger mer forskning for å kunne øke kvaliteten i utdanningen.

Ved å forske på tolkeutdanning og hvordan denne møter de behov samfunnet stiller til kunnskap hos tolken, og å være i dialog med praksisfeltet, er målet å utvikle tolkestudiet som profesjonsutdanning.

Pågående forskerprosjekter

Tegn til alle i barnehagen

Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk

Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde (ph.d.-prosjekt)