Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
En mannlig student responderer på en keynote på NNME-konferansen i Bergen 2017.
Student Morten Fischer responderer på et innlegg på NNME-konferansen i Bergen. Foto: Dag Ove Vareberg, HVL.

Akademisk hardtrening for masterstudenter

Drøyt 60 deltakere fra Norden og Baltikum var samlet forrige uke til et intensivt kurs for masterstudenter i regi av Nordic Network for Music Education (NNME) i Bergen. Masterstudentene deltok både med presentasjoner, musikalske innslag, gruppediskusjoner og forberedte spørsmål til paneldebatt.

Temaet for NNME-konferansen i 2017 var ‘Music education: Identity, citizenship and community’.

De 6 hovedforedragene omhandlet temaene: Improvisasjon, samfunn og musikalsk læring, nasjonalt og globalt borgerskap innen musikk, og musikk og interkulturell forståelse.

Utvidet horisont

– Det viktigste jeg har lært er at det foregår enormt mye forskning og arbeid omkring disse temaene som for meg er relativt nytt, sier student Morten Fischer fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. 

Han forteller at han hørte om begrepet community music for bare en måned siden, og medgir at da han startet på konservatoriet, var tilnærmingen hans «old school» formidling og praktisk undervisning.

På konservatoriet ville Fischer øve og spesialisere seg på samspill, skole- og barnekonserter, gospelinstruksjon for barn og voksne, utarbeide undervisningsmateriale om salsa og New Orleans-musikk osv.

– Akademia med forskning, filosofi, community music-begrepet og så videre er veldig nytt for meg. Og nå sitter jeg her på denne konferansen med seks professorer som har viet livet sitt til å undersøke alle de tingene vi ikke vet, sier Fischer.

– Det er også veldig motiverende å vite at det fins andre å snakke med, som man kan kontakte – andre som føler, tenker og brenner for det samme som vi gjør, poengterer Fischer.

Musikk og filosofi

– Er det noe som har overrasket deg faglig på denne konferansen? 

– Jeg trodde jeg skulle opp og møte mennesker som tenkte slik som jeg, men så har jeg erfart at det er så mange vidt forskjellige perspektiver. Det var en av studentpresentasjonene som handlet om identitet som var så akademisk og filosofisk og ikke-praktisk, at jeg nesten tenkte «hører dette til på Music Education» – det var meget overveldende, sier Morten Fischer.

Lærer mye av tilbakemeldingene

– Hva syns du om fordelingen av hovedforedrag av professorer og presentasjoner av masterprosjekter på konferansen?

– Fordelingen har vært meget god. Studentpresentasjonene var mer på mitt nivå og mer konkrete. Utover selve emnet som ble presentert, så kunne jeg også på et høyere plan relatere til den prosessen masterstudentene er i, for det er også der jeg er selv, sier Fischer.

Han legger til at presentasjonene også satte i gang tankeprosesser om eget prosjekt.

– Man lærer masse av alle spørsmålene og tilbakemeldingen som ble gitt etter studentpresentasjonene. For eksempel tenkte jeg: «Hvorfor har han glemt det?», «Hvordan vil jeg presentere mitt prosjekt?», «Den kritikken som hun fikk, er også kritikk man selv kan ta med hjem», sier Fischer.

Workshops og kunstneriske innslag

Foruten akademisk fordypning, fikk også deltakerne en workshop i soundpainting ved professor Jostein Stalheim.

Onsdag var det jazzkonsert i Fyrrommet med lærere fra NNME-nettverket.

Studentene fra Bergen underholder på sosialt arrangement på Kronbar i forbindelse med NNME sin internasjonale konferanse for masterstudenter i uke 44.

 

NNME-nettverkets mor

Senterleder Silje Valde Onsrud takket Torunn Bakken Hauge for hennes store og langvarige innsats for å bygge opp NNME-nettverket. Bakken Hauge startet opp nettverket for 20 år siden med de nordiske landene. Etter hvert kom også de baltiske landene med i NNME.

Nå utgis det bok på Routledge med keynote papers fra fra tidligere NNME-konferanser.

– For å bygge opp et slikt nettverk kreves det god kontakt og kommunikasjon med alle parter, mange møter og tid til å skrive søknader om midler til Norplus. Alt dette har du fått til – for en kapasitet du er! påpekte Valde Onsrud.

Hun trakk også fram hvor mye arbeidet til Torunn Bakken Hauge har betydd for institusjonen når det gjelder internasjonal utveksling og nettverksbygging. Hennes arbeid over mange år, også for TEN-nettverket og studentutvekslingsprogrammet Erasmus+, har gjort Musikkseksjonen til en av de mest aktive seksjonene innen internasjonal utveksling.  

– NNME bygger forskningskompetanse på mange ulike måter og nivåer, sa Silje Valde Onsrud!