Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
3D-2-antologier-drama-teater-demokrati-13okt17-1280X549.jpg

Drama, teater og demokrati – 2 antologier

Dramaseksjonen har gitt ut to antologier fra det nasjonale forskningsprosjektet Drama-Teater-Demokrati.

Drama, teater og demokrati – Antologi I

Denne boken er den første av to antologier fra drama- og teaterpedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren som formidler drama- og teaterforskning, kunnskap og erfaringer om temaer relatert til demokrati.  Antologi I er knyttet til undervisning og utdanning fra barnehage til voksenopplæring.

Antologi I gir innsyn i og tilbyr nye perspektiver på dramapedagogikkens muligheter og utfordringer i forskjellige undervisningskontekster med utgangspunkt i begrepet demokrati. Bidragene fra undervisning og utdanning for barnehagen presenterer prosjekter som utforsker det å skape teater for og med barn, interaktivt barneteater og dramapedagogikkens muligheter i barnehagen.

Prosjektene knyttet til grunnskolen undersøker prosessdramaets muligheter til å utvikle demokratisk kompetanse, den dramatiske dialogen og drama brukt i museumsformidling. Boken gir et innblikk i hvordan dramatiske arbeidsmåter og læringsformer kan bidra til utvikling av barn og unges demokratiske kompetanse.

Drama, teater og demokrati – Antologi I er utgitt på Fagbokforlaget, 2017.

Antologi I er redigert av:

  • Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger.  
  • Stig A. Eriksson er professor emeritus ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskulen på Vestlandet.
  • Tor-Helge Allern er professor ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskulen på Vestlandet.

Drama, teater og demokrati – Antologi II

Denne boken er den andre av to antologier fra pedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren som formidler drama- og teaterforskning, kunnskap og erfaringer om temaer relatert til demokrati. Antologi II, er knyttet til kultur og samfunn gjennom marginalitet, etnisitet og helse.

Antologi II gir innsyn i teaterkultur ut over undervisningskonteksten; arbeid med marginaliseringsprosesser og utenforskap, interkulturelle  utfordringer og drama/teater i en demokratisk helse- og omsorgskultur.

Felles for bidragene i denne boken er interessen og kunnskapen om  hvordan kunnskap om demokrati iscenesettes og formidles. Flere av bidragene formidler prosjekter som setter fokus på fellesskap, brytninger og kollektive forhandlinger, ytringer av konflikt og konsensus, både på og utenfor scenen.

Boken gir et innblikk i hvordan arbeid med teatret og teatrets arbeidsform og språk kan og kanskje bør bidra sterkere i demokratiet ut over den tradisjonelle underholdningskulturen.

Drama, teater og demokrati – Antologi II er utgitt på Fagbokforlaget, 2017.

Antologi II er redigert av:

  • Kari Mjaaland Heggstad er dosent emerita ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskulen på Vestlandet.
  • Bjørn Rasmussen er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.
  • Rikke Gürgens Gjærum er professor ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus og ved  avdeling Vernepleie ved Norges arktiske universitet.

3-årig nasjonalt forskningsprosjekt

De to antologiene summerer opp det treårige nasjonale forskningsprosjektet Drama teater demokrati (2014–2017).

Et felles mål har vært å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske tematikker og spørsmålsstillinger, og ikke minst undersøke hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk.