Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
5 paneldeltakere og 1 ordstyrer diskuterer et nytt forskningsprogram som er på trappene.
F.v.: Jorunn Spord Borgen, professor, Norges idrettshøgskole, NIH/HVL, Viggo Vestel, forsker II, Senter for velferds – og arbeidslivsforskning, HiOA, Elin Eriksen Ødegaard, professor og prodekan for forskning, HVL, Boel Christensen-Scheel, førsteamanuensis, HiOA, Tone Pernille Østern, professor, NTNU og leder av paneldebatten, Gerd Elise Mørland. Foto: Skjermdump fra video, Norsk kulturråd.

Etterlyser en fornyelse av eksisterende barndomsforståelser

Norsk kulturråd skal starte et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur i 2017. På Kulturrådets innspillseminar etterlyste professorene Jorunn Spord Borgen (NIH/HVL) og Elin Eriksen Ødegaard (HVL) en fornyelse av eksisterende barndomsforståelser.

Gerd Elise Mørland (Periskop) som ledet paneldebatten på innspillseminaret Perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv, viste til den omfattende forskningsaktiviteten til Jorunn Spord Borgen på feltet, og spurte henne om det er nye spørsmål som presser seg på.

Stimulere til selvrefleksivitet

– Forskningen skal først og fremst gi innsikt og bevege oss til å tenke, stille nye spørsmål, opplyse og kritisere og på den måten bidra til den samfunnsmessige samtalen. Det som kanskje har preget kunst- og kulturfeltet er at denne samtalen har foregått litt internt. Man har bevart grensene, men kanskje ikke vært gode nok til å gå opp grenseoppgangene og spurt seg om hvor man kan hente kunnskap andre steder enn i feltet selv, understreket Borgen.

– Det som kan være interessant og presserende, er nok å stimulere til selvrefleksivitet – som feltet kanskje har vært litt forskånet for fordi man har vært vant til å bli forsket på, poengterte Borgen.

Åpne for interdisiplinær forskning

Jorunn Spord Borgen sa videre at hun forstod at ambisjonen til Kulturrådet nå er å åpne opp for interdisiplinær forskning. Hun viste til at det nordiske forskernettverket BIN-Norden (Barnekulturforskere i Norden) som hun leder sammen med Ødegaard, er opptatt av hvordan forskning relatert til barn og unge kan hente vitenskapelige og metodiske grunnlag fra en lang rekke disipliner og kunnskapstradisjoner.

Borgen understreket at forskningens gjenstand – barn og unge og kultur – vanskelig lar seg identifisere og diskutere fra ett perspektiv alene. Barndom kan ikke lenger ses som èn verden i verden, men som ulik(e), erfart(e) barndom(mer), i et globalt perspektiv.

Professor Elin Eriksen Ødegaard mente det ville være nyttig for nye barndomsforståelser om det nye programmet ville tillate helhetlige design der man kan rette oppmerksomheten mot barn og unge i mer spesifikke kontekster, men også mellom de ulike kontekstene som barn og unge beveger seg i.

Barn og unge – hva vet vi egentlig?

Mørland viste til at Borgen og Ødegaard har skrevet en artikkel sammen som etterlyser en fornyelse av eksisterende barndomsforståelser og spurte hva de tenkte om det.

Ødegaard poengterte at mange snakker om barn og unge som om det er noe vi alle forstår. Referansen er gjerne egen norsk barndom eller egne barn. Hun viste til at det er mange ulike barndommer i Norge – for eksempel vil familiekulturer være ulike og ulike barn vil kunne støte på funksjonshemmende barrierer i møte med kunst og kultur.

– Vi trenger ny kunnskap om hvordan ulike barn bruker kunst og kultur og hvordan ulike barn skaper mening i møte med kunst og kultur, understreket Ødegaard.

Borgen viste til at diskusjonene om barn og unge gjerne handler om deres forhold til kunst og kultur, og at vi nå trenger mer kunnskap om hvilken plass barn og unges liv har i kunsten og kulturen.

Aktuelt forskningsprogram for HVL

Flere forskere fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) var til stede i salen og arbeider med prosjekter som kan utvikles i tråd med mange av de innspillene som seminaret genererte. Også leder ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) fulgte interessert med på det som ble sagt.

– Det gjenstår å se hvordan den endelige utlysningen kommer til å se ut. Kulturrådet har ikke kommet med noen dato, verken for utlysning eller søknadsfrist ennå, sier Silje Valde Onsrud og legger til: Jeg antar at flere forskningsmiljøer på HVL vil vurdere å søke på dette forskningsprogrammet.