Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
diglende-foetter-bin-norden-bilde-1280x449.jpg

Konferanse om barndom og materialitet

Childhood and Materiality er en stor internasjonal konferanse som blir arrangert i Finland, 7.–9. mai 2018. Konferansen vil være meget aktuell for flere forskergrupper og masterstudenter på HVL.

– Konferansen er relevant for alle profesjonsutdannere som fokuserer på barns livsvilkår i vid forstand, sier professor Jorunn Spord Borgen, leder av forskernettverket BIN-Norden.

Hun understreker at begrepet ‘barndom’ må forstås ut fra Barnekonvensjonen som definerer barn fra 0–18 år. – Dermed snakker vi både om barn og unge, påpeker Spord Borgen.

Mulighet for forskergrupper

Konferansen Childhood and Materiality er en god mulighet for mange av forskergruppene våre til å vise forskningen som foregår på HVL, komme i dialog med internasjonale forskere på feltet og bygge nettverk, understreker Spord Borgen.

I invitasjonen til «Call for papers» understreker arrangørene at de ønsker bidrag fra et bredt spekter av forskere innen temaet barndom og materialitet.

Man kan sende inn abstracts i perioden 1. november–15. januar Det er mulig å sende inn både individuelle abstracts og forslag til selvorganiserte symposium. Se mer detaljert informasjon om call for papers her.

Metodekurs for masterstudenter

Forskernettverket BIN-Norden sitter i programkomiteen og vil markere seg tydelig i løpet av konferansen. I tillegg arrangerer BIN-nettverketet metodekurs for masterstudenter i løpet av konferansedagene i Finland.

Spord Borgen forteller at BIN-Norden har som prosjekt gjennom Nordplus-midler å utforske  metodologiske interdisiplinære spørsmål i barnekulturforskningen, som et bidrag til at HVL tilbyr gode profesjonsutdanninger.

– Masterstudenter presenteres ofte for tradisjonell metodelitteratur. På dette metodekurset vil vi imidlertid presentere nye perspektiver der barn og unge forstås som kulturelle deltagere. BIN-Norden inviterer masterstudenter fra HVL til å delta på kurset og ta turen til konferansen, avslutter professor Jorunn Spord Borgen.

Arrangører av Childhood and Materiality er: University of Jyväskylä, the Finnish Society for Childhood Studies og BIN-Norden.

Se mer informasjon om konferansen her.