Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Byråd Pål Hafstad Thorsen snakker til inviterte gjester på frokostseminaret til SAMSPEL Hordaland 9.2.2016.
Byråd Pål Hafstad Thorsen snakker til inviterte gjester på frokostseminaret til SAMSPEL Hordaland 9.2.2016. Foto: Dag Ove Vareberg, HiB.

Byråden inviterte til samarbeid om kunstfagene

På frokostseminaret til Samspel Hordaland 9. februar sa Byråd Pål Hafstad Thorsen at satsningsområdene i Bergen er lesing, regning og kommunikasjon – ikke kunstfag. Han åpnet likevel for et samarbeid for å bedre kårene til kunstfagene.

I innlegget sitt trakk Hafstad Thorsen fram Den kulturelle skolesekken, Festspillene i Bergen, Bergen kino, Grieg Music Education og Bergen filharmoniske orkester som eksempler på samarbeid som beriker tilbudet til elevene. Han påpekte imidlertid at dette kun var å betrakte som et supplement til ordinær undervisning i kunstfag og ikke en erstatning.

Hafstad Thorsen sa at han forstod frusterasjonen over at timeantallet til kunstfagene i grunnskolen minker sammenlignet med basisfagene, men var samtidig tydelig på at det er en lang vei å gå for å få endret på det sterke fokuset på målbare resultater i basisfagene.

Påvirkningsmuligheter

Byråden oppfordret Samspel Hordaland til å komme med høringssvar til ny skolebruksplan for Bergen kommune relatert til kunstfagenes behov. Planen definerer skolens areal og er dermed en mulighet til å komme med innspill om akustikk, kvalitet på gulv, diverse utstyr osv. som er viktig for å kunne undervise i kunstfag på en skikkelig måte. Skolebruksplanen har høringsfrist 26. februar.

Hafstad Thorsen sa også at det ville være klokt å invitere bredere politisk neste gang for å kunne utfordre politikere fra ulike partier. Det er også mulig å invitere seg inn til et møte i Komite for barnehage, skole og idrett og gjøre arbeidet til Samspel Hordaland enda mer synlig.

Aktivitetsskole

Byråden sa at han vil arbeide for å omdanne SFO til en aktivitetsskole der det vil være mulig å gi et løft til kunstfagene. Han ser for seg å starte med 10 skoler i første omgang.
Utfordret byråden

Kari Bjørgo Johnsen, leder, Enhet for kvalitetsutvikling fra KhiB advarte mot en nytteretorikk om kunstfagenes betydning i skolen. Hun mente kunstfagene må stå på egne bein. Bjørgo Johnsen påpekte også at KHiB er interessert i at kunstfagene styrkes i skolen, slik at man kan skape solid rekruttering til høyere kunstutdanninger.

Senterleder Silje Valde Onsrud tok utgangspunkt i at Bergen kommune ikke satser på kunstfag, og spurte hvordan skal man kunne gi elevene tilfredsstillende opplæring i kunstfag når mange av lærerne ikke har utdanning i kunstfag. Hun viste også til et eksempel fra HiB der etter- og videreutdanningskurs innen digital musikkundervisning har lav deltagelse fordi rektorene ikke prioriterer kurs i slike fag.

Byråd Pål Hafstad Thorsen takket for innspillene og sa:
– Samspel Hordaland må fortsette dette viktige arbeidet og sørge for at flere vet om dere.