Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Tilsette ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon

Tilsette på senteret

Tilsette på senteret
NamnTittel
Silje Valde Onsrud Senterleiar og førsteamanuensis
Aslaug Nyrnes Professor i kunstfagdidaktikk
Dag Ove Vareberg Rådgjevar 

 

Ph.d.-stipendiatar

Ph.d.-stipendiatar
NamnTittel på ph.d.-prosjekt
Prosjektperiode
Doublet, Maria-Rosa Raphaela Språkutvikling hos flerspråklige barn – en longitudinell studie 2017–2021
Jansen, Marie Marcelle Hvidsteen Livsynsmangfold – hvem er inkludert? 2017–2021
Havre, Sigrid Jordal Building musical agency through gameplay. Experience, action and learning in the world of digital games 2013–2017
Heggstad, Katrine Drama, demens og verdighet: En undersøkelse av dramapedagogikkens grenser 2015–2019
Khateeb, Ahmed Akef  Økokritikk og danning: Lesninger av et utvalg norsk samtidslitteratur 2015–2019
Torbjørn Lundhaug En praxeologisk undersøkelse av inkludering i kroppsøving 2017–2021
Myklestad, Anne Sætersdal Skriving på norsk og engelsk hos elevar i ungdomsskulen 2016–2020
Bente Helen Skjelbred Tegning i faget kunst og håndverk 2016–2020 
Rinde, Felicity Musikk i grunnskolen og inkludering av nyankomne elever 2017–2021
Gro Hege Saltnes Urdal Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde 2016–2020
Vikøy, Aasne  Metaspråk og språkleg medvit. Ein studie av lærarars og elevars syn på grammatikkens rolle og relevans i det fleirspråklege norskklasserommet 2015–2019

 

Post.doc-stilling

Postdoktor Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

 

Professor II

 
Namn Forsking
Borg, Simon Publikasjonar og prosjekt
Borgen, Jorunn Spord Publikasjonar og prosjekt