Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
promobilde_liggende_solvskatten.jpg

Sølvskatten 1816 – en digital vandring

I anledning Norges Banks 200 års jubileum i 2016, har Senter for nye medier i samarbeid med Bymuseet i Bergen utviklet en mobilapplikasjon, som gjennom bilder, fortelling og dramatiseringer tar deg med på en vandring tilbake til Bergen i 1816 og forholdene rundt innkrevingen av det som på folkemunne ble kalt sølvskatten.

Den digitale vandreløypen tar i underkant av en time og starter og slutter på Vågsallmenningen, foran Norges Banks bygning fra 1845. App’en er gratis og kan lastes ned for iOS eller Android.

Oppdraget kom etter at Bymuseet hadde fått informasjon om våre tidligere produksjoner av lignende karakter for Museum Vest.

– Vi ble kontaktet av Bymuseet som ønsket vårt bidrag til en digital løsning som kunne formidle informasjon om jubileet og de historiske hendelsene rundt sølvskatten, sier prosjektleder Øyvind Fosse ved Senter for nye medier.

QR-koder eller beacons?

Når brukerne skanner QR-kodene som er plassert ut på ulike lokasjoner, utløser de stedbunden informasjon i app'en. Det skjer i en en gitt sekvens etter hvert som man beveger seg gjennom løypen.

– Vi har erfaring med andre teknologier som har samme funksjon, nærmere bestemt beacons, små sendere, også kjent som nettvarder, som kommuniserer via Bluetooth-teknologi, men i dette tilfellet valgte vi QR-koder for å unngå utfordringer med utendørs bruk av beacons som påvirkes av skiftende værforhold.

App-utvikling for museumssektoren

– Vi har hatt lignende oppdrag tidligere for en rekke oppdragsgivere og samarbeidspartnere, både i museums- og utdanningssektoren, for eksempel Virtuell vandring Telavåg og sist Digital guide for Fjell Festning.

– Av utdanningsprosjekter er det pedagogiske spillet Tella vår største suksess målt i antall nedlastinger. Dette er et matematikkspill for barn som ble lansert i 2015, på engelsk og spansk i tillegg til norsk. Spillet er til nå er lastet ned av over sekstisyvtusen brukere, primært i Norge, men også av brukere i andre land verden over. Spillet har fått gode kritikker og høy rating som pedagogisk spill.

– Vi begynner etter hvert å få en bred og allsidig erfaring med app-utvikling både til formidling og utdanningsformål, sier Fosse.

Gode brukeropplevelser

Det er Johannes Ringheim som står for programmering av Sølvskatten-app’en.

– Det kan oppstå en rekke tekniske utfordringer når det gjelder brukervennlighet i en stedbunden app. Egenskaper ved operativsystemene på henholdsvis Android og iOS, med ulik oppdateringsfrekvens, gir nye utfordringer hver gang det skjer oppdateringer. Endringer i operativsystemet skjer uavhengig av app’ene, men er noe jeg må håndtere som programmerer og medfører kontinuerlig behov for teknisk vedlikehold.

– Unøyaktigheter i mobil GPS-navigasjon, satelittskygger, wi-fi-støy og avvik mellom kart og terreng er andre utfordringer vi har møtt på i dette prosjektet. Vi rår ikke over alle faktorer som spiller inn på brukervennlighet, men med testing og tilpasning har vi klart å skape gode brukeropplevelser. For museene og brukerne av app’en er det naturligvis viktig at brukeropplevelsen og anvendelsen er så optimal som mulig, sier Johannes Ringheim.

Digitale kart og karttjenester

Mapbox kartutsnitt VågsbunnenNår det gjelder kart, har senteret arbeidet mye med ulike tjenester som Open Street Map, Mapbox, Google Maps og Kartverkets kart.

– Dette er et spennende, men også krevende, landskap å utforske. Fordelen med bruk av Open Street Map i kombinasjon med Mapbox er at vi har muligheter for stilsette kartene slik at de både visuelt og innholdsmessig står til innholdet i applikasjonen. Vi har også muligheter for å laste ned kartdata og bake det inn i applikasjonen, noe som kan spare brukeren for både datatrafikk samt få applikasjonen til å fungere på steder hvor det ikke er mobildekning.

– I enkelte tilfeller har vi erfart at vi må tegne inn bygninger, stier og veier som mangler i Open Street Map for å få navigasjonen til å fungere. Å bidra til open source-løsninger på denne måten er givende, men krever også tid og kompetanse.

– Det ligger en stor merverdi i å ha kunnskap om og erfaring i bruk og tilpasning av kart. Digitale kart har et stort potensiale i visuell informasjonsformidling og som læringsressurs i en rekke fag, alt fra samfunnsfag og geografi til landmåling og språkfag, for å nevne noen eksempler. Vi vil gjerne samarbeide med flere fagmiljøer om både kart og app’er i undervisning og formidling, sier Øyvind Fosse.

Mobilapplikasjoner og kart har stort potensiale

Digitale kart og formidling av stedbunden informasjon via mobilapplikasjoner har et stort anvendelsespotensiale.

– Senterets erfaring og kompetanse er utviklet over tid på ulike måter, blant annet ved hjelp av strategiske midler fra høgskolen og ved anvendelse i forskningsprosjekter som Lokativ lyd, Fotspor og andre prosjekter. Disse erfaringene har hatt stor overføringsverdi til Sølvskatten og de andre mobilapplikasjonene vi har produsert for museumssektoren, sier Morten Fahlvik, leder for Senter for nye medier.

– Vi utvikler også applikasjoner for høgskolens fagmiljøer. Vi holder blant annet på med en applikasjon for Senter for kunnskapsbasert praksis, «KBP-app», som del av Norgesuniversitet-prosjektet «Digital helse-Lab».

Ta kontakt for samarbeid

– Mobilapplikasjoner i undervisning, forskning og formidling er et område som det vil skje mye spennende på i fremtiden. Vi oppfordrer alle som måtte være interessert i samarbeid på dette området om å ta kontakt, avslutter Fahlvik.

mauren_Scanner.jpg