Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Tella1280.jpg

Mattespill for de minste

Senter for nye medier har nettopp lansert Tella – et gratis matematikkspill for nettbrett. Tella er spesielt utviklet for å gi barn grunnleggende tallforståelse og regneferdigheter.

Mattespillet Tella består av mange små spill med ulike oppgaver tilpasset elevenes funskjonsnivå. Disse er bundet sammen i en langsom og gjennomarbeidet progresjon. Spillene er altså utviklet med tanke på tilpasset opplæring.

– Vi fikk i oppdrag å lage et spill for første- og andreklassinger med ulike typer lærevansker. Samtidig er Tella blitt et spill som passer like godt for «normalt fungerende barn» fra ca. 4 – 8 år, sier prosjektleder Trude Løvskar ved Senter for nye medier.

Pedagogikk fremfor spillogikk

Prosjektet er gjennomført med støtte fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med Statped Vest og Universitetet i Valencia. Løvskar har hatt hovedansvar for utviklingen av det pedagogiske opplegget, i nært samarbeid med fagpersoner ved Statsped Vest.

Det finnes mange regne-apper for barn, og et spørsmål er hva som skiller Tella fra andre. Løvskar legger vekt på at utviklingen har tatt pedagogiske hensyn helt fra begynnelsen. Fordi pedagoger har lagt premissene og vært involvert i hele prosessen, har en kunnet legge vekt på pedagogiske hensyn fremfor spillogikk der disse har kommet på kollisjonskurs.

– Svært mange læringsapplikasjoner legger for stor vekt på spillopplevelsen. Dermed opplever barna spillene som morsomme, men de lærer ikke nødvendigvis så mye, forklarer Løvskar.

Brukertesting ved skoler i Bergen og Valencia viser samtidig at elevene synes det er gøy å spille Tella.

– Spesielt de som har konsentrasjonsproblemer får en god effekt av å lære gjennom en slik app. De blir tydelig mer fokuserte, og Tella kan dermed være et viktig bidrag i et tilpasset undervisningsopplegg, sier Ragna Langlo, som har vært Statsped Vest sin fremste bidragsyter i prosjektet.

Skaper mestringsfølelse

Tella legger stor vekt på at læreren skal kunne tilpasse hvilke grupper med oppgaver det enkelte barnet skal se. Eleven ser bare de spillene som læreren har valgt ut. På den måten blir det mulig å lykkes og få «alt rett», selv for elever som ikke har muligheter for å klare alle oppgavene som finnes i spillet.

– Dette bidrar til å skape en mestringsfølelse, som er vesentlig for motivasjon og videre læring, forklarer Langlo fra Statped.

Det er også lagt stor vekt på at bruken skal være enkel for de voksne – lærere og foreldre. Erfaringer tilsier at det ofte er her det stopper. Dersom en applikasjon oppleves som innviklet, blir den ikke tatt i bruk, ifølge Trude Løvskar.

Bokmål, nynorsk og spansk

HiBs spanske samarbeidspartner holder til ved Universitetet i Valencias avdeling i Alcoi. 

– Det er av stor verdi for senteret å videreutvikle kompetansen innenfor app-utvikling, og samarbeidet med Universitat Politècnica de València har bidratt til det, sier Lisbeth Thomassen Larsen, leder ved Senter for nye medier.

Tella lanseres både på bokmål, nynorsk og spansk.

– Vi er selvsagt mest opptatt av bruken i Norge, men det blir også spennende å se hvordan den blir mottatt i det spansktalende markedet, sier Løvskar.