Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Senter for omsorgsforskning, vest

Forskar på fleirkulturelle arbeidsmiljø i sjukeheimar

Stadig fleire av dei tilsette ved norske sjukeheimar har innvandrarbakgrunn. I forskingsprosjektet MULTICARE skal ein sjå på kva moglegheiter og utfordringar dette gir. 

Sjå heile saka

Omsorgsteknologi

Vi forsker på omsorgsteknologi, videreutdanner helsepersonell og arrangerer en årlig nasjonal konferanse. I tillegg har vi et moderne omsorgsteknologilaboratorium.

Se hele saken

Hverdagsrehabilitering gjør eldre friskere

Hverdagsrehabilitering gjør hjemmeboende eldre med funksjonsfall bedre. Dessuten koster det ikke mer for kommunene. Det kommer frem i en ny nasjonal kartlegging. 

Se hele saken

Kommende hendelser

Den norske velferdsstatens tause omsorgsfelt

08.11 tirsdag 08.11 - onsdag 09.11 | Haraldsplass, Ulriksdal 10

Se hele oversikten

Siste nyheter

eva_langeland400px.jpg

Personar som får tilbod om kvardagsrehabilitering fungerer betre i dagleglivet enn dei som får ordinære tenester. Tilbodet kostar heller ikkje meir for kommunane. Det kjem fram i ei ny nasjonal kartlegging.

gudmund-agotnes-400.jpg

Gudmund Ågotnes disputerer 10. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Institutional Practice - Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity".

birgitteogfrode2.jpg

Senter for omsorgsforskning vest og Senter for kunnskapsbasert praksis er tildelt nær 28 millionar kroner frå Norges Forskningsråd til to store forskingsprosjekt som skal komme norske sjukeheimar til gode.

Se hele oversikten