Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Senter for omsorgsforskning, vest

Forskar på fleirkulturelle arbeidsmiljø i sjukeheimar

Stadig fleire av dei tilsette ved norske sjukeheimar har innvandrarbakgrunn. I forskingsprosjektet MULTICARE skal ein sjå på kva moglegheiter og utfordringar dette gir. 

Sjå heile saka

Omsorgsteknologi

Vi forsker på omsorgsteknologi, videreutdanner helsepersonell og arrangerer en årlig nasjonal konferanse. I tillegg har vi et moderne omsorgsteknologilaboratorium.

Se hele saken

Suksess med omsorgsteknologi

I løpet av ein 4-års periode har omsorgsteknologi blitt utprøvd i rundt 260 heimar i Lindås kommune. Resultata lover godt for framtidas pleie- og omsorgstenester.

Sjå heile saka

Kommende hendelser

Helse- og omsorgskonferansen 2017

11.05 torsdag 11.05 - fredag 12.05 | Solstrand Hotel og Bad

Teknologi i helse og omsorg 2017

23.05 tirsdag 23.05 - tirsdag 23.05

Se hele oversikten

Siste nyheter

joern_isaksen400.jpg

Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

hjemmetjeneste400px.jpg

Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

eva_langeland400px.jpg

Personar som får tilbod om kvardagsrehabilitering fungerer betre i dagleglivet enn dei som får ordinære tenester. Tilbodet kostar heller ikkje meir for kommunane. Det kjem fram i ei ny nasjonal kartlegging.

gudmund-agotnes-400.jpg

Gudmund Ågotnes disputerer 10. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Institutional Practice - Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity".

Se hele oversikten