Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Senter for omsorgsforskning, vest

Forskar på fleirkulturelle arbeidsmiljø i sjukeheimar

Stadig fleire av dei tilsette ved norske sjukeheimar har innvandrarbakgrunn. I forskingsprosjektet MULTICARE skal ein sjå på kva moglegheiter og utfordringar dette gir. 

Sjå heile saka

Omsorgsteknologi

Vi forsker på omsorgsteknologi, videreutdanner helsepersonell og arrangerer en årlig nasjonal konferanse. I tillegg har vi et moderne omsorgsteknologilaboratorium.

Se hele saken

Suksess med omsorgsteknologi

I løpet av ein 4-års periode har omsorgsteknologi blitt utprøvd i rundt 260 heimar i Lindås kommune. Resultata lover godt for framtidas pleie- og omsorgstenester.

Sjå heile saka

Kommende hendelser

Helse- og omsorgskonferansen 2018 - presenter ditt prosjekt!

11.04 onsdag 11.04 | Quality Hotel Edvard Grieg

Teknologi i helse og omsorg 2018

23.05 onsdag 23.05 - onsdag 23.05 | Bergen, Kronstad, Mimes Brønn

Se hele oversikten

Siste nyheter

tid_klokke400x172.jpg

Rapport om nye normtider i heimetenesta i Bergen kommune viser at 9 av 10 tilsette meiner arbeidsdagen har blitt verre.

joern_isaksen400.jpg

Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

hjemmetjeneste400px.jpg

Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

Se hele oversikten