Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
eldremann.jpg

Om Senter for omsorgsforskning, vest

Forskningen vår skal genere ny kunnskap som skal komme pleie- og omsorgssektoren til gode.

Senter for omsorgsforskning,vest er ett av i alt fem regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Sentrene skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Senteret skal forske fram og formidle kunnskap om institusjonelle betingelser for kunnskap, kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene. Fokus er på omsorgstjenester i kommunene, med særlig vekt på eldreomsorg.

Med institusjonelle betingelser menes økonomiske, organisatoriske, kulturelle, verdimessige og sosiale rammer for å utøve tjenestene. Senteret arbeider også med grunnlagtenkning knyttet til omsorg.

Senteret gir i tillegg forskningsfaglig bistand og veiledning til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Kontakt med internasjonale forskningsmiljøer

Forskning på omsorgstjenester til eldre er lite utviklet i Norge og Europa. Vi prioriterer derfor tett kontakt med amerikanske helsefaglige miljøer som er kommet lengre enn oss, ikke minst ved University of California, San Fransisco.

Organisering

Høgskulen på Vestlandet er vertsinstitusjonen for Senter for omsorgsforskning, vest sammen med flere samarbeidspartnere på Vestlandet. Senterets forhold til partene er regulert i en samarbeidsavtale.

Partnerne møtes en gang i året. I tillegg er det er opprettet en styringsgruppe på åtte medlemmer blant partnerinstitusjonene. Senteret har også to referansegrupper; en vitenskapelig og en bestående av brukerorganisasjoner, kommuner og andre som gjør bruk av senterets tjenester.