Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nytt fra senteret

tid_klokke400x172.jpg

Rapport om nye normtider i heimetenesta i Bergen kommune viser at 9 av 10 tilsette meiner arbeidsdagen har blitt verre.

joern_isaksen400.jpg

Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

hjemmetjeneste400px.jpg

Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

eva_langeland400px.jpg

Personar som får tilbod om kvardagsrehabilitering fungerer betre i dagleglivet enn dei som får ordinære tenester. Tilbodet kostar heller ikkje meir for kommunane. Det kjem fram i ei ny nasjonal kartlegging.

gudmund-agotnes-400.jpg

Gudmund Ågotnes disputerer 10. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Institutional Practice - Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity".

birgitteogfrode2.jpg

Senter for omsorgsforskning vest og Senter for kunnskapsbasert praksis er tildelt nær 28 millionar kroner frå Norges Forskningsråd til to store forskingsprosjekt som skal komme norske sjukeheimar til gode.

radio400px.jpg

Mykje kan skje på ein studietur. Før ein veit ordet av det sit ein i eit radiostudio i Australia og fortel om omsorgsteknologi og organisering av helsetenester i Norge.

Frode Fadnes Jacobsen

Etter et seminar i hovedstaden om hverdagen i norske sykehjem blir vi sittende å prate med en av foredragsholderne. Frode Fadnes Jacobsen har, blant veldig mye annet, studert rommenes påvirkning på omsorgstjenesten.

KnutogBodil_400x172.jpg

Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på høgskulen skal no finne ut kva som skal til for at menneske og teknologi fungerer saman.

Hanne Tuntland og taiwanske representanter.

Kvardagsrehabilitering er ein rehabiliteringsmodell som spreier seg internasjonalt i helsetenestene. Nyleg var ph.d.-kandidat og førstelektor Hanne Kristin Tuntland i Taiwan for å fortelje helsemyndigheiter, toppleiarar og helsearbeidarar om erfaringane frå Norge.

JeanneHelenBoge_400x173.gif

Då førsteamanuensis Jeanne Helene Boge skulle kartlegge alle kommunale sjukeheimar i Bergen inviterte ho studentane inn i arbeidet. Dermed fekk sjukepleiarstudentane praktisk erfaring med forsking.

idehandbok_sidebilde.jpg

Sammen med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har Senter for omsorgsforskning Vest utarbeidet en ny idéhåndbok om forebyggende hjemmebesøk til eldre.

kurs_sidebilde.jpg

Studenter og forelesere fra USA og Canada er denne uken på besøk på Høgskolen i Bergen i forbindelse med et nytt tverrfaglig transatlantisk kurs i gerontologi.

Anette Fagertun

- Eg har hatt lyst til å forske på helse og omsorg i mange år. No får eg endeleg sjansen, seier førsteamanuensis Anette Fagertun.

jan dewing, professor 2

Første desember har Jan Dewing sin første arbeidsdag som professor II ved Senter for Omsorgsforskning Vest.