Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ansatte - Senter for utdanningsforskning

Ansatte på senteret

Navn Tittel
Kjellrun Hiis Hauge Senterleder og førsteamanuensis
Dag Ove Vareberg Rådgiver

 

Ph.d.-stipendiater

Navn Tittel på ph.d.-prosjekt  Prosjektperiode
Dziuginta Baraldsnes En komparativ analyse av sammenhengen mellom skoleklima og kontaktlærernes aktiviteter innenfor Olweusprogrammet (OP): En studie fra Litauen og Norge  2016–2018
Solveig Marie Borgund  Kvalitet i utdanninga – ei studie av barnehagelærarutdanninga i Noreg 2017–2021
Åshild Berg Brekkhus Kapabilitet og kapabilitetsdanning hos elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen. 2014–2018
Anita Tvedt Crisostomo Bærekraftige og helsefremmende praksiser i barnehagen 2017–2021
Gila Hammer Furnes Samhandling i skole og utdanning; en studie av skolens teori- og praksisfelt 2016–2020
Peter Gøtze Pre-service teachers expressions of mathematical critic during educational modelling activities focusing on real world model use 2013–2017
Ingvild Bjørkeng Haugen Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse  2015–2019
Anders Daniel Faksvåg Haugen [Tittel kommer] 2017–2021
Grethe Nina Hestholm Praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet 2016–2018
Mari Kristine Jore Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisninger  2015–2019 
Dorota Lembrer Construction of diversity and provision for mathematics education in preschool 2017–2021
Hilde Birgitte Hjertager Lund Forskning på barnehagen som samfunnsinstitusjon, med vekt på styring, organisering og ledelse 2017–2021
Lisa Steffensen Matematikk, klimaendring og kritisk medborgerskap 2016–2019 
Ingfrid Veka Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i faget mat og helse 2015–2019

Se liste over ph.d.-stipendiater som har disputert

 

Post.doc-stilling

Postdoktor Suela Kacerja

Postdoktor Aihua Hu

Postdoktor Reidun Faye

 

Professor II

Viv Ellis

Erlingur Jóhannsson

Mariane Hedegaard

Stein Dankert Kolstø

 

Andre forskerstillinger

Førsteamanuensis II,  Valborg Baste

Vit. assistent Heidi Jåstad