Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

Forskergruppa er ei tverrfagleg gruppe som skal fasilitere og styrke utdanningsrelevant forsking gjennom samarbeid med partnarar i sørlege Afrika og i Norden.

Gruppa skal bidra i forskingsfeltet med konkret deltaking i internasjonale konferansar arrangert gjennom SANORD-nettverket (The Southern African-Nordic Centre), i tillegg til andre relevante nasjonale og internasjonale konferansar. Forskergruppa skal vere ein premissleverandør til SANORD Teacher Education Partners (STEP), der potensial og utfordringar innan skule, utdanning og lærarutdanning i Norden og Sørlige Afrika er heilt sentrale tematikkar.

Forskingstema i gruppa er mellom anna:

  • Lærebokstudier (i kva kontekst er lærebøkene skrive / korleis er dei ulike fagdisiplinane formidla i lærebøkene i ulike nasjonale og regionale kontekstar

  • Læreplanstudier (kva er prosessane bak utforming av læreplanar / korleis blir læreplanar implementert i skulen)

  • Korleis er historie undervist og formidla?

  • Korleis blir kjønn og utdanning problematisert i dei ulike regionane?

  • Kva er læraren si rolle i dei ulike regionane?


Forskergruppa vil vere eit bidrag i internasjonaliseringsstrategien til nye HVL.

 

Pågåande forskingsprosjekt

 

Forskingsdatabasen Cristin

Les mer om forskargruppa i Cristin.