Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Engasjement, dialog og praktisk arbeid i naturfag (EdNat)

Forskergruppens mål er å bidra til profesjonsrettet vitenskapelig kunnskap om hva som fremmer dybdelæring i naturfagene.

Vi undersøker tilrettelegginger i undervisningen som kan fremme interessevekkende situasjoner, elevers egne førstehåndserfaringer, produktiv faglig dialog, og hvordan disse aspektene kan fungere i kombinasjon.

Det grønne skiftet vi er inne i krever anvendbare kunnskaper, noe som fordrer dybdelæring forankret i opplevelse og erfaringer. Naturvitenskapelig kompetanse er en forutsetning for kunnskapsbasert deltagelse i diskusjoner knyttet til miljø, bærekraft og ulike forbruksvalg. Kompetanser som fremmer evne til deltagelse og kritisk vurdering står sentralt også i læreplanen i naturfag. Utgangspunktet for forskergruppen er at læring i naturfag forutsetter både engasjement fra elevens side, dialog som fremmer refleksjon, og forankring av begreper i konkrete erfaringer med natur og fenomener.

Gjennom å utvikle et forskerfellesskap vil gruppen kunne oppnå flere publikasjoner og utvikle egne og andres didaktiske praksiser. Et delmål er kompetanseheving som kan fremme forskningsbasert undervisning i naturfagdidaktikk av studenter. Forskningsgruppen vil inkludere fremtidige masterstudenter i BLU og GLU i forskningsgruppens arbeid.

Pågående forskningsprosjekter

 

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskergruppen her.