Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Fortelling og forhandling – forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Narrativ forskning er et voksende forskningsfelt som belyser menneskelig erfaring gjennom fortellingssjangre. I pedagogikk og utdanningsvitenskap i vid forstand er forskningsfeltet karakterisert av en samarbeidende tilnærming til empiriske data. Gjennom å delta, være tett på barn, studenter, lærere, lærerutdannere og andre vil forskeren forme fortellingene på nytt.

Gruppen studerer og utvikler metodologi og undervisningsmateriell for de utdanningene deltakerne er involvert i. Fortelling/narrativ er et interdisiplinært begrep derfor arbeider gruppen tverrfaglig og tverrestetisk. Det vil være et særlig nytt bidrag at gruppen vil arbeide med å lage virtuelle praksiser basert på fortellinger fra det virkelige livet.

Felles for gruppen er verdiforankringen som kommer til uttrykk i målsettingen om å bidra til ny innsikt og kunnskap om fortellinger sett som både ignorerte, ikke fortalte fortellinger og kollektivt fortalte fortellinger. Tverrfaglighet ses som en ressurs for gruppens arbeid. Vi vil se nærmere på hvordan ulike faglige perspektiver kan styrke utviklingen av ny innsikt og kunnskap om inkluderings- og eksluderingsmekanismer, om danning som subjektivering og om identitetsprosesser.

Pågående forskningsprosjekter

Personlige narrativer som medierende artefakt i studentenes profesjonsutvikling

 

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskergruppen her.