Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Mat og måltider i skole og barnehage

Forskningsgruppa har som målsetning å bidra med kunnskap til profesjonsfeltet gjennom forskning på mat og måltider i skole og barnehage og på skolefaget mat og helse.

Forskningsgruppa har arbeidet med flere prosjekter som har hatt fokus på hvordan skolen og barnehagen implementerer den nasjonale politikken på matområdet, mat og måltiders sosiale og pedagogiske funksjon og hvordan mat- og måltidstilbudet påvirker deltakernes inntak av mat og drikke. (Prosjektnavn: Mat og måltider i barnehagen; Sjømat i skolen; Mat og måltider i SFO; Kantinemat i videregående skole.)

Et pågående forskningprosjekt er Prospects for Promoting Health and Performance in Nordic Countries (ProMeal), delfinansiert av NordForsk 2013–15 innenfor programmet Education for Tomorrow. Det er et nordisk forskningsprosjektet som i et komparativt perspektiv undersøker skolemåltidets betydning for læring og prestasjon i skolen, elevenes totale matinntak og elevens oppfatninger og erfaringer med skolematen og skolemåltidet i de nordiske landene.

Pågående forskningsprosjekter

 

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskergruppen i Cristin.