Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv

Forskergruppen Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv er opptatt av hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes.

Seksjon for matematikk fagdidaktikks lange tradisjon med å benytte kritiske metodologier til å undersøke ulike sider ved matematikkundervisning videreføres gjennom forskergruppen.

Gruppens forskning rettes særlig mot hvordan ulike aktører agerer kritisk i møte med læring, undervisning, bruk og anvendelse av matematikk i ulike sammenhenger.

Forskergruppen organiseres i fire tematiske undergrupper, som alle har felles perspektiv og overlappende forskningstema som gjør det naturlig å organisere dem i samme forskergruppe. Dette inkluderer tema som matematikklæring hos barn i ulike aldre, modellering i tilknytning til kritisk-matematisk danning, matematiske argumentasjon og agens knyttet til samfunnet, og argumentasjon innen digitale kommunikasjonsformer.

Digitale læremidler og modellering i matematikkundervisning

Rune Herheim (leder) og Ragnhild Hansen (nestleder)
Gruppen har fokus på hvordan digitale læremidler og matematisk modellering kan bidra til at barnehagebarn og elever lærer matematikk og utvikler positive holdninger til faget.

Kritisk-matematisk danning

Toril Eskeland Rangnes (leder) og Suela Kacerja (nestleder)
Gruppen har fokus på hvordan matematikkundervisning kan bidra til danning av kritiske og aktive borgere, og på å søke innsikt i diskurser knyttet til hvordan matematikk, matematikkundervisning og barn og unges læring kommuniseres i institusjoner og i samfunnsdebatter.

Språk og argumentasjon i matematikkundervisning

Gert Monstad Hanna (leder) og Silke Lekaus (nestleder)
Gruppen er opptatt av hvordan matematikk kommuniseres og brukes som redskap til å resonnere. Forskningen knyttes til hvordan språk brukes til å kommunisere, utvikle, lære og forstå matematikk, matematikklæring og matematikkundervisning.

Barns matematikk

Troels Lange (leder) og Dorota Lembrér (nestleder)
I forskergruppen ser vi på hvordan matematikk kan læres og undervises i barnehagen gjennom lek. I stedet for å bruke skolematematikken som mål for læring og undervisning av matematikk i barnehagen, vil forskergruppen bruke Alan Bishops idéer om seks matematiske aktiviteter som er universelle for alle kulturer, til å begrepsliggjøre hva matematikk i barnehagen kan være.

 

Pågående forskningsprosjekter