Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Materialitet i forskning og didaktikk

Forskergruppen har to målsetninger: Den utforsker materialitet som vitenskapelig fokus i ulike disipliner, og som tematisk fokus og metode i samfunnsfagenes didaktikk.

Vi vil videreutvikle ulike vitenskapelige foki på hvordan materialitet medierer sosiale relasjoner og tilpasninger til miljø og ressurser. Ut fra dette vil vi søke tverrfaglige perspektiver som kan bygge en didaktikk som vektlegger læring gjennom praktisk erfaring og har materialitet som innfallsvinkel til abstrakte temaer.

Et engasjerende og inkluderende samfunnsfag er en helt sentral forutsetning for demokratisk dannelse og deltakelse, både fordi det bygger nødvendige kunnskaper for kritisk refleksjon og fordi det skaper deltakelse i demokrati, forstått som aktiv medvirkning i den kontinuerlige formingen av det sosiale og politiske skolefellesskapet (Bernstein 2000). Samtidig vil en didaktikk vinklet gjennom materialitet kunne engasjere elever med lite teoretisk motivasjon og dermed bidra til å motvirke frafallet i videregående skole.

Det må imidlertid presiseres at gruppen ikke bare vil fremme læring gjennom praksis, men også bruke materialitet som innfallsvinkel til mer abstrakte temaer innen historie, geografi og samfunnskunnskap.

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskergruppen her.