Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Spesialpedagogisk forskergruppe

Spesialpedagogisk forskergruppe er nyetablert og ønsker å bidra til økt fokus på spesialpedagogiske tema i skole og barnehage, samt innen habilitering og rehabilitering. Per i dag har forskergruppen en paraply-organisering som samler forskere med aktive prosjekter innen spesialpedagogisk tematikk.

De aktuelle forskningsfeltene omfatter:

  • sosiale relasjoner
  • mobbing- og atferdsproblematikk
  • sansing, språk og kognitive ferdigheter
  • lærerutfordringer knyttet til en inkluderende skole


Gruppens forskningsbidrag er interessante i en nasjonal og internasjonal sammenheng og viktige bidrag inn i pedagogikk- og spesialpedagogikkundervisningen av lærer- og barnehagelærerstudenter. Flere av deltakerne har skrevet lærebøker for disse utdanningene og bidrar på tvers av fagmiljøene med aktuelle emner inn i ingeniør- og helsefagutdanninger ved høgskolen.

Pågående forskningsprosjekter

 

Forskningsdatabasen Cristin

Les mer om forskergruppen i Cristin.