Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nytt fra senteret

Matematikkmijøet i Bergen arrangerer en seminarserie som fokuserer på argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i flerspråklige klasserom. De har invitert 3 gjesteforelesere.

5 matematikklærere ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett har fått Utforsk-midler fra SiU. De skal forske på bruk av indekser i matematikkundervisningen sammen med kolleger fra University of the Western Cape i Sør-Afrika.

I tillegg til tradisjonell metodeundervisning, får bachelorstudenter undervisning av ulike forskere. Digitale forelesninger er en del av denne eksemplariske undervisningen i Bergen på Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Drøyt 70 stipendiater og veiledere på Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) var samlet til et to dagers seminar på Solstrand i begynnelsen av januar. Det er første gang ph.d.-programmet arrangerer et slikt seminar.

Formålet med denne boken er å bidra til forståelse av pedagogikkens språk og dens grunnleggende kunnskapsformer.

Erfarne og godt skolerte trenere innen turn og svømming plukker ut talenter ved å se på kroppen til foreldrene. Dette strider mot Barneidrettsbestemmelsene og Barnekonvensjonen som regulerer barneidretten, sier forskerne Jan Emil Ellingsen og Anne G. Danielsen.

Reformer av lærerutdanningen står på den politiske dagsorden over hele verden. Årsaken er troen på at hvis man reformerer lærerutdanningen, vil man løfte kvaliteten på hele utdanningssystemet og dermed løse samfunnsproblemer i mange sektorer.

Dokumentarfilmen Vita Activa – the spirit of Hannah Arendt som hadde Noregspremiere i februar, blir sett opp på Cinemateket i Bergen 4. april. Same dag held Arendt-forskaren Helgard Mahrdt foredraget «Hannah Arendt on Natality, Plurality and Education» på HVL på campus Kronstad.

Høgskolelektor Geir Aaserud så dokumentarfilmen Vita Activa – the spirit of Hannah Arendt i New York i april 2016. Da ingen kinoer satte opp filmen i Norge, tok han og forskerkollega Helgard Mahrdt initiativ til visning med etterfølgende paneldebatt.

– Denne reformen har gått så fort at reformen allerede gir stor kvalitetssvikt i planlegging og gjennomføring hos institusjonene. Det som avgjør om vi får gode lærere i framtiden, er måten pedagogikk- og fagmiljøene erobrer denne reformen på i etterkant og gjør den til sin egen, sier professor i pedagogikk Tom Are Trippestad.

About 20 researchers have been participating in the Summer School of CHAT. The two Professors in charge of the school, Joce Nuttall and Viv Ellis, are very satisfied with the quality of the presentations and the academic conversations during the week. Dag Ove Vareberg spoke to Professor Viv Ellis about the Summer School.

Høsten 2015 startet det nye doktorgradsprogrammet "Studier av danning og didaktiske praksiser" opp på Avdeling for lærerutdanning. I desember markerte senteret avslutningen av forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet.

Lesson Study er en modell der lærere samarbeider om å utvikle en undervisningspraksis som skal øke elevenes læringsutbytte. Ved bruk av Lesson Study kan man forske på egen undervisningspraksis.

Viser 20 av 45 Vis flere