Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nytt fra senteret

Reformer av lærerutdanningen står på den politiske dagsorden over hele verden. Årsaken er troen på at hvis man reformerer lærerutdanningen, vil man løfte kvaliteten på hele utdanningssystemet og dermed løse samfunnsproblemer i mange sektorer.

Dokumentarfilmen Vita Activa – the spirit of Hannah Arendt som hadde Noregspremiere i februar, blir sett opp på Cinemateket i Bergen 4. april. Same dag held Arendt-forskaren Helgard Mahrdt foredraget «Hannah Arendt on Natality, Plurality and Education» på HVL på campus Kronstad.

Høgskolelektor Geir Aaserud så dokumentarfilmen Vita Activa – the spirit of Hannah Arendt i New York i april 2016. Da ingen kinoer satte opp filmen i Norge, tok han og forskerkollega Helgard Mahrdt initiativ til visning med etterfølgende paneldebatt.

– Denne reformen har gått så fort at reformen allerede gir stor kvalitetssvikt i planlegging og gjennomføring hos institusjonene. Det som avgjør om vi får gode lærere i framtiden, er måten pedagogikk- og fagmiljøene erobrer denne reformen på i etterkant og gjør den til sin egen, sier professor i pedagogikk Tom Are Trippestad.

About 20 researchers have been participating in the Summer School of CHAT. The two Professors in charge of the school, Joce Nuttall and Viv Ellis, are very satisfied with the quality of the presentations and the academic conversations during the week. Dag Ove Vareberg spoke to Professor Viv Ellis about the Summer School.

Høsten 2015 startet det nye doktorgradsprogrammet "Studier av danning og didaktiske praksiser" opp på Avdeling for lærerutdanning. I desember markerte senteret avslutningen av forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet.

Lesson Study er en modell der lærere samarbeider om å utvikle en undervisningspraksis som skal øke elevenes læringsutbytte. Ved bruk av Lesson Study kan man forske på egen undervisningspraksis.

Boken Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver bidrar til forskningsbasert kunnskap om friluftsliv. Forfatterne representerer 10 fagmiljøer, der førstelektor Torbjørn Lundhaug fra Idrettsseksjonen er en dem.

Temaet i siste nummer av Norsk pedagogisk tidsskrift er utdanningsreformer. Artikkelforfatterne tar for seg ulike historiske perioder, nivåer og tematikker ved utdanningsreformene i Norge. Lederen er skrevet av førsteamanuensis Merethe Roos (HiT) og professor Tom Are Trippestad.

Policy Futures of Education har nylig gitt ut et spesialnummeret "The Glocal Teacher" med artikler av forskere på Senter for utdanningsforskning (SUF) og East China Normal University (ECNU).

Boken Natur og danning presenterer ny forskning som belyser forhold mellom natur og danning generelt, hvilken rolle begrepene har i utdanning av barnehage- og grunnskolelærere og hvordan disse virker i profesjonsutøvelse. Førstelektor Bjørg Oddrun Hallås (HiB) og førsteamanuensis Gunnar Karlsen (UiB) har vært redaktører.

Følgegruppe BLU har valgt å fokusere på regionale utfordringer knyttet til rekruttering av barnehagelærere, og utvikling av utdanningen.

Noen av verdens fremste forskere på forskningsfeltet ”Narrative Inquiry” holdt innlegg på den internasjonale konferansen ”Negotiate Neglected Narratives” ved høgskolen forrige uke.

Fagboka 'Fortellinger fra praksis.Trøbbel, vendepunkt og stolthet' bidrar med ny kunnskap og innsikt for å forstå studenters erfaringer fra praksis og for å kunne støtte og utfordre læreprosesser.

I denne boka gir førsteamanuensene Gert Monstad Hana og Ragnhild Hansen en fortellingsbasert innføring i sentrale temaer innenfor matematisk analyse.

UTFORSK-prosjektet har fått 800 000 kroner fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) til barnehageforskning med Kina.

Viser 20 av 33 Vis flere