Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Kunnskapsminister Henrik Ashem mottar sluttrapport fra leder av Følgegruppe for barnehagelærerutdanningen, Mimi Bjerkestrand.
Kunnskapsminister Henrik Ashem mottar sluttrapport fra leder av Følgegruppe for barnehagelærerutdanningen, Mimi Bjerkestrand. Foto: Dag Ove Vareberg, HVL

Følgegruppe for BLU leverte sluttrapport til kunnskapsministeren

Mimi Bjerkestrand overrakte sluttrapporten fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanning (BLU) og årets rapport til vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim.

10 heimattmeldingar

Leder av Følgegruppe for BLU, Mimi Bjerkestrand, presenterte sluttrapporten på avslutningskonferansen i Mimes Brønn, Campus Kronstad, 19. oktober. Hun sa at Følgegruppen lot seg inspirere av formuleringen "Take away message" i det siste kapitlet i rapporten. Bjerkestrand oppsummerte derfor arbeidet med å presentere 10 heimattmeldingar til publikum i salen.

– Heimatmeldingane representerer essensen av anbefalinger fra Følgegruppe for BLU til Kunnskapsdepartementet, understreket Bjerkestrand.

Barnehageforskningen må få armslag

Bjerkestrand fremhevet i en av 'heimattmeldingane' at barnehageforskningen må få vilkår og armslag til videre utvikling.

– Barnehagelærerutdanningen har en ung forskningstradisjon og i tillegg er det for tiden stor  konkurranse om relativt små forskningsmidler. Det er derfor umåtelig viktig at det blir gitt rammevilkår for forskning i og på denne utdanningen, understreket Bjerkestrand.

Hun sa at dette vil bidra til at den positive utviklingen på forskningssiden som Følgegruppen har observert, kan fortsette. Følgegruppen foreslår at man fra sentralt hold kan gjøre dette ved å ha NAFOL-program for barnehageforskning og ved å sikre NFR-midler direkte til barnehageforskning.

– For videre utvikling av utdanningen er det viktig at midler til framtidig barnehageforskning blir prioritert og i hovedsak knyttet til institusjonene som driver utdanningen, understreket Bjerkestrand.

Forventer krevende barnehagelærerutdanning

Asheim takket Følgegruppen og det faglige sekretariatet ved HVL for godt arbeid som har bidratt til å støtte utviklingen av fremtidens barnehagelærerutdanning.

– Den siste rapporten som følgegruppen har levert, viser at vi har kommet et stykke på vei for å videreutvikle utdanningen, men det er en kontinuerlig prosess, sa Asheim.

Han understreket også at vi alltid har noe å strekke oss etter for å bli enda bedre, men han mente at barnehagelærerutdanningen er bedre nå enn den NOKUT beskrev i 2010.

Asheim trakk frem at barnehagelærerutdanningen skal være faglig krevende og givende for både ansatte og studenter. Det setter krav til utdanningsinstitusjonene. Asheim forventer at utdanningene fortsetter arbeidet med å forbedre barnehagelærerutdanningene basert på erfaringer, velprøvd kunnskap, ny forskning og samarbeid som grunnlaget for å tenke nytt om barnehagelærerutdanningen som profesjonsutdanning.

Partnerskapsavtaler med barnehager

– Utdanningen er avhengig av praksisopplæring av høy kvalitet, påpekte Asheim.

Han viste til at Regjeringen vil etablerere nasjonale rammer for å styrke arbeidet med læringsutdanningsbarnehager. De vil jobbe for å inngå partnerskapsavtaler med barnehager som vil bli mer stabile og mer forpliktende.

Her skal det være fagmiljøer med kvalifiserte praksislærere som samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene. Det vil styrke praksisopplæringen, påpekte Asheim.

Dette arbeidet må ses i sammenheng med ekspertgruppen som er blitt nedsatt for å beskrive og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves.

– Det har vært liten offentlig oppmerksomhet på barnehagelærerprofesjonen, sa Asheim, og det ønsker regjeringen å gjøre noe med for å sikre høy kvalitet i framtidens barnehage i samarbeid med utdanningen, barnehageeiere og statlige organer.

 

Les også:

 

Mimi overleverer rapport til kunnskapsminister Henrik Asheim

 


Mimi Bjerkestrand presenterer sluttrapport fra Følgegruppe for barnehagelærerutdanning