Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Foto av noen av deltakerne i UTFORSK-prosjektet stående i trappen på Kronstad, Høgskolen i Bergen.
Prosjektgruppen hadde et 4-dagers seminar på Kronstad i slutten av juni. F.v.: 1.rekke: Kari Hage, styrer i Fanatunet barnehage, Åsta Birkeland, prosjektleder, Hong Xiaoqin, styrer i West Nanjing Rd barnehage i Shanghai, Wu Dan, styrer i East China Normal University barnehage 2. rekke: Elin Kvaale, leder internasj.kontor, HIB, Pan Yue Juan, associate professor Beijing Normal University og He Min, associate professor East China Normal University Bakerst: Chang Qiao-Ling, Blue Sky kindergarten Beijing

Masterstudenter i millionprosjekt

UTFORSK-prosjektet har fått 800 000 kroner fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) til barnehageforskning med Kina.

Målet er å utvikle et forsknings- og utdanningssamarbeid på masternivå med de to fremste universitetene i Kina.

Forskere og masterstudenter fra East China Normal University (ECNU), Beijing Normal University (BNU) og Høgskolen i Bergen er involvert i prosjektet som ledes av førstelektor Åsta Birkeland ved Senter for utdanningsforskning.

 – Hva skal midlene brukes til?

 – Målet vårt er å utvikle et utdanningssamarbeid på masternivå med de to fremste universitetene i Kina, East China Normal University og Beijing Normal University. Planen er å utvikle et felleskurs på 15 studiepoeng på masternivå innen komparative og krysskulturelle studier, forteller prosjektleder Åsta Birkeland.

 – Så dere inviterer kinesiske masterstudenter til å gjøre feltarbeid her i Bergen?

 – Ja! Allerede 30. august kommer det 9 masterstudenter fra ECNU og BNU som skal gjøre feltarbeid i en måned i tre praksisbarnehager her i Bergen. Konkret skal de fokusere på lek og pedagogisk ledelse i barnehagene. I oktober reiser to masterstudenter fra HiB for å gjøre feltarbeid i tre kinesiske barnehager, sier Birkeland.

Studentenes problemstillinger

– Er studentene med på å utforme problemstillinger i dette forskningsprosjektet?

 – Ja. På Beijing Normal University måtte studentene skrive en forskningsskisse, denne ble deretter lagt fram for professorer som intervjuet masterstudenten – og blant disse 40 søkerne var det kun fire som ble valgt ut. Så de kinesiske studentene har absolutt vært med å bestemme temaet og fokuset selv, understreker Birkeland.

Rekruttering av masterstudenter

I forlengelsen av dette UTFORSK-prosjektet, kommer det også 8 bachelorstudenter som skal følge fordypningen AestheticandOutdoorEducation et semester. Birkeland opplyser at dette er en fordypning det siste året i BLU (Barnehagelærerutdanningen) som skal gå på engelsk og ha en blanding av norske og utenlandske studenter.

– Jeg tror dette kurset borger for at vi kan rekruttere flere masterstudenter i neste omgang.  Når masteren i Barnehagekunnskap starter opp i 2016, ser vi for oss at 15 studiepoeng i komparative og krysskulturelle studier vil være et av de valgbare kursene. Kort sagt: Styrker du samarbeidet på bachelornivå, vil det trolig ha positive ringvirkninger på masternivå, poengterer Birkeland.

Hindre at prosjektet blir et blaff

Vi er veldig opptatt av at vi kan bygge videre på det vi har oppnådd etter at prosjektperioden på 2 år er over. Derfor har vi hele tiden fokus på hvordan vi kan implementere erfaringene og resultatene i institusjonene våre. De to kinesiske universitetene ønsker å invitere forskere fra HiB til å holde kortkurs (2 ukers varighet) i Kina. Det er en måte å holde kontakten på.

– Forskningsfokuset vårt som fagfolk er at vi skal forske på studentenes erfaringer med denne typen mobilitet og denne typen prosjekt. Det andre området vi vil se nærmere på er lek i barnehagen, opplyser Birkeland.

Hun forteller at Pedagogikkseksjonen planlegger en workshop i 2016 der temaet er lek i barnehagen, der begge de to universitetene fra Kina ønsker å bli med. Beijing Normal University vil også ta ansvar for å arrangere en workshop om lek i 2017. – I tillegg uttrykte begge universitetene et ønske om å være med å skrive en søknad til Forskningsrådet om forskning på lek, så vi har en plan for både å integrere erfaringer og videreutvikle dette samarbeidet, understreker Birkeland.