Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
En kalkulator ligger på et bord.
Foto: Kamilla Hedvig Halvorsen Myklebust, HVL.

Matematikkprosjekter fikk millionbevilgning fra Forskningsrådet

To prosjektsøknader fra matematikkmijøet på Avdeling for lærerutdanning i Bergen har fått millionbevilgning fra Forskningsrådet.

Den ene tildelingen er gitt til prosjektet: “Learning about teaching argumentation for critical mathematics education”.

Kritiske tilnærminger i matematikkfaget

Professor Tamsin Meaney, leder av forskergruppen Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv, er svært fornøyd med tildelingen fra Forskningsrådet.

– Dette er fantastisk, nå kan vi få gjort så mye i dette prosjektet, sier hun.

Meaney forklarer at prosjektet har som mål å få implementert perspektivet med kritisk matematikk inn i den nye femårige grunnskolelærerutdanningen, fra og med våren 2018.

Med dette prosjektet ønsker forskergruppen at både praksisstudenter, praksislærere og undervisere i lærerutdanningen og i skolene skal få dette inn i matematikkutdanningen.

– Vi ønsker å lære studenter og fremtidige lærere at matematikk også kan brukes til kritiske tilnærminger i et demokratisk samfunn, forklarer Meaney.

Partnerskapsskolene til HVL i Bergen blir invitert til å være med i dette prosjektet som vil vare i fire år.

Les mer om tildelingen fra Forskningsrådet her.

 

Innovasjonsprosjekt i samarbeid med Bergen Kommune og UiB

Det andre prosjektet som får millionstøtte fra Forskningsrådet er prosjektet som er kalt ARGUMENT – Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall.

– Prosjektet skal utvikle elevers kompetanse knyttet til kritisk tenkning, argumentasjon og dybdeforståelse i realfag gjennom bruk av måledata fra virkeligheten, forteller førsteamanuensis Rune Herheim fra matematikkseksjonen.

Han er med i prosjektet som er ledet av Bergen Kommune, og han har med seg Suela Kacerja, post doc ved Senter for utdanningsforskning, og Idar Mestad er med fra Naturfagseksjonen.

Hovedaktivitetene i prosjektet ligger til Skolelaboratoriet og Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Professor Stein Dankert Kolstø deltar derfra, han er også ansatt som prof. II ved Senter for utdanningsforskning ved HVL. I tillegg er tre andre institutt ved UiB involvert.

Prosjektet er en del av Bergen kommune sitt skoleutviklingsarbeid, og kompetanseutvikling for lærere vil også komme inn som en del av dette. Erfaringen fra prosjektet vil bli ført videre til nytte for alle skoler i Bergen.

Les mer om tildelingen fra Forskningsrådet her.


Teksten er skrevet av kommunikasjonsmedarbeider Lisbeth Amland Heilund, Seksjon for kommunikasjon.