Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Forside av bok som står på høykant (3D-effekt), hvit skrift på rød bunn, bilde av de to forfatterne
– Å utvikle undervisningspraksisen er et sentralt tema innenfor utdanningsforskningen, sier redaktørene Bjørg Oddrun Hallås og Gerd Grimsæth.

Ny bok: Lesson Study i en nordisk kontekst

Lesson Study er en modell der lærere samarbeider om å utvikle en undervisningspraksis som skal øke elevenes læringsutbytte. Ved bruk av Lesson Study kan man forske på egen undervisningspraksis.

Førstelektorene Bjørg Oddrun Hallås og Gerd Grimsæth har vært redaktører for boken Lesson Study i en nordisk kontekst. Det er en vitenskapelig antologi med bidrag fra forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Utvikle undervisningspraksis

– Her har de sterkeste fagmiljøene innen lærerutdanning i alle de nordiske landene bidratt, understreker Hallås.

Hun forteller at modellen Lesson Study opprinnelig kommer fra Japan og presiserer at hovedpoenget med modellen er å utvikle et kollegafelleskap for å utvikle undervisningspraksis. Det kan skje ved å gjennomføre en forskningstime: Lærerne planlegger sammen, en lærer gjennomfører økten, mens kolleger videofilmer og observerer. Til sist analyseres gjennomføringen og elevenes respons. Slik utvikles undervisningen, lærernes profesjonalitet og elevenes læring.

– Så videofilming er bare et verktøy og ikke essensen i modellen?

– Ja! Det viktigste er å få noen felles begreper som gjør at man kan reflektere sammen med kollegaer og ha fokus på best mulig undervisningspraksis. Og da er ikke de personlige egenskapene til hver enkelt lærer det sentrale, men å teste ut en undervisningsøkt man har planlagt sammen med andre lærere, presiserer Hallås.

– Hvor har dere testet modellen?

– Modellen er testet ut i grunnskolen, men forskerne har skrevet artikler ut fra ulike perspektiver. Antologien er strukturert i 4 deler som tar for seg forskningsgrunnlaget for modellen, profesjonsutvikling, Lesson Study i lærerutdanningen og modellen brukt lokalt – ute i grunnskolen, forklarer Hallås.

Hun legger til at siden modellen Lesson Study har fokus på undervisningspraksisen, egner modellen seg like godt på videregående skole og i lærerutdanningen som i grunnskolen.

Bredt spekter av fagområder

Antologien formidler forskning på bruk av Lesson Study innenfor et bredt spekter av fagområder og utdanningskontekster.

– Boken er et viktig og unikt bidrag som viser eksempler på hvordan ulike aktører påvirkes av globale trender (her: modellen Lesson Study), iverksetter lokale forskningsprosjekter (her: i de nordiske landene) og bringer frem lokale erfaringer med modellen, poengterer Hallås. 

Introdusere modellen for studenter

– Vi må samarbeide mye mer med hverandre og lære denne samarbeidskulturen til studentene våre. Jeg håper at vi kan spre modellen til mange flere gjennom denne antologien, avslutter førstelektor Oddrun Hallås.


Lesson Study i en nordisk kontekst er gitt ut på Gyldendal Norsk Forlag