Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
3D av bok og portrettbilde av de to forfatterne, Herner Sæverot og Tobias Werler.
Bokforside, Gyldendal, portrettfoto HVL. Fotokollasje: Dag Ove Vareberg

Ny bok: Pedagogikkens språk

Formålet med denne boken er å bidra til forståelse av pedagogikkens språk og dens grunnleggende kunnskapsformer.

Professor Herner Sæverot og professor Tobias Werler har vært redaktører for boken Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap.

Språk, tenkning og handling

– Rent metaforisk kan man si at pedagogikk representerer et fremmedspråk i kraft av begrepsrepertoar, perspektiver, historikk, kulturelle sammenhenger, m.m. Innlæringen av dette språket er et tidkrevende prosjekt, sier Sæverot.

Et sentralt poeng i boken er at det er en ubrytelig sammenheng mellom språk, tenkning og handling.

– Når det pedagogiske språket blir introdusert for studenter, er det derfor essensielt at de både blir bevisst språkets betydning for pedagogisk praksis, og at det er viktig å vie tid til å tilegne seg faget, understreker Sæverot.

Forholdet mellom språk, tanke og handling, teori, praksis og forskning, liv og lære er sentrale tema i boken.

Forfattere fra Norden, Nederland og Tyskland

Forfatterne er fagpedagoger fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Tyskland – alle med unik innsikt i pedagogikkens fagspråk. Bidragene er organisert rundt seks hovedtemaer: språk, formål og spørsmål, vitenskap, handlingsteori og spørsmål, didaktikk og handlingsformer.

Både Sæverot og Werler er ansatt på Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen, Høgskulen i Bergen. De har bidratt med kapitler sammen med (i alfabetisk rekkefølge):

  • Johannes Bellmann
  • Gert Biesta
  • Karen Borgenakke
  • May Britt Revheim Brekke
  • Arne Bygstad
  • Gerd Grimsæth
  • Alexander von Oettingen
  • Carl Anders Säfström
  • Glenn Egil Torgersen
  • Michael Uljens.

 

Pedagogikkens språk er utgitt på Gyldendal forlag i 2017.