Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Skikkethetsvurdering

Lover og regler for skikkethetsvurdering ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen

Hva er skikkethetsvurdering?

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 2:

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Vurderingskriterier:

Institusjonsansvarlig 

Ingunn Nordstrøm er institusjonsansvarlig ved campus Bergen. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

Arbeidsoppgaver:

  1. Institusjonsansvarlig skal behandle tvilsmeldinger som kommer fra øvingslærere, lærere, studenter og administrative tilsatte.
  2. Institusjonsansvarlig skal fremme en skikkethetssak til skikkethetsnemda.
  3. Institusjonsansvarlig skal drive opplæring av ansatte slik at de kan få den nødvendige kunnskap for å kunne ivareta den løpende skikkethetsvurderingen.
  4. Institusjonsansvarlig skal medvirke til at studentene får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer.

Arbeidet som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering er hjemlet i: