Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bibliotekrådet

Bibliotekrådet er eit rådgivande organ for bibliotekdirektøren.

Rådet er eit organ for dialog og samhandling mellom:

 • biblioteket
 • utdannings- og forskningsseksjonen
 • biblioteket sine hovudmålgrupper som er fagmiljø, studentar og stipendiatar

Bibliotekrådet skal gi råd om:

 • strategisk planlegging
 • tilrettelegging av støttetenester
 • samlingspolititkk
 • digital utvikling
 • fagleg utvikling av biblioteket

Representantar i 2015

Bibliotekrådet er oppnemnt med følgande representantar:

 • Erica Schytt . prodekan for forskning, AHS
 • Mildrid Haugland prodekan for utdanning, AHS
 • Håvard Helstrup, prodekan for forskning, AI
 • Ove Jan Kvammen, prodekan for utdanning, AI
 • Elin Eriksen Ødegaard, prodekan for forskning, AL
 • Nina Grieg Viig, prodekan for utdanning, AL
 • Gro Anita Fonnes Flaten, forskningsdirektør
 • Sonja Irene Dyrkorn, utdanningsdirektør
 • Hege Mari L Støfring, studentrepresentant
 • Therese Thuen Davies, AHS, stipendiatrepresentant (Mari Kristine Jore, AL, vara)
 • Niels Jørgen Blaabjerg, utviklingskoordinator/ funksjonsleder, Universitetsbiblioteket i Aalborg

Prodekanane sit i rådet i kraft av sin stilling. Studentrepresentantane blir oppnemnt for eitt år. Den eksterne representanten blir oppnemnt for to år.

Møtefrekvens

Bibliotekdirektøren kallar inn til møte i bibliotekrådet og leier møta. Rådet har møte 12 gonger per semester.

For å belyse ei sak kan bibliotekdirektøren kalle inn aktuelle personar til rådet sine møte.
Rådet fastsetter møteplan for kvart semester. I den grad det er mogeleg bør det setjast opp ein plan over når dei enkelte sakene skal handsamast.